Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Informační systém Katastru nemovitostí

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
155ISKN KZ 3 1P+2C česky
Přednášející:
Petr Souček (gar.)
Cvičící:
Petr Souček (gar.)
Předmět zajišťuje:
Katedra geomatiky
Anotace:
Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

!Katastrální zákon (č. 256/2013 Sb.) - Komentář (ISBN 978-80-7478-703-4)

!ÚZ č. 1114 Katastr nemovitostí (ISBN 978-80-7488-145-9)

!Pro Oracle Spatial for Oracle Database 11g (ISBN: 9781590598993)

:ČÚZK, http://www.cuzk.cz

:RÚIAN a VDP, http://www.ruian.cz, http://vdp.cuzk.cz

:INSPIRE, http://inspire.ec.europa.eu/, http://inspire.gov.cz/

:Nahlížení do KN, http://nahlizenidokn.cuzk.cz

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 9. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3116906.html