Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Teoretická geodézie 4

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
155TG4 Z,ZK 5 2P+2C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
Katedra geomatiky
Anotace:

Astronomické souřadnicové soustavy. Keplerovský a rušený pohyb družic. Nauka o čase. Precese a nutace. Jevy aberačního typu. Pozorovací metody kosmické geodézie. Geodetické družice. Dynamická metoda kosmické geodézie. Prostorové souřadnicové soustavy. Aplikace na určování parametrů gravitačního pole Země. Družicové geodetické mise (CHAMP, GRACE, GOCE).

Požadavky:

155TK1, 155TK2

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

přehled, základní informace o kosmické geodézii

Studijní materiály:

!Cimbálník M., A. Zeman, J. Kostelecký: Základy vyšší a fyzikální geodézie. ČVUT 2007. ISBN 978-80-01-03605-1.

!Kostelecký J., J. Klokočník, J. Kostelecký (ml.): Kosmická geodézie. ČVUT 2008. ISBN 978-80-01-04059-1.

?Seeber, G: Satellite Geodesy. De Gryuter 2003. ISBN 978-3110175493.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 1. 10. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3112006.html