Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Letové provozní služby

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
21Y2LS KZ 2 2P+0C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav letecké dopravy
Anotace:

Struktura vzdušného prostoru u nás a ve světě. Seznámení se stanovišti LPS v ČR. Praktické ukázky řízení na stanovištích TWR, APP a ACC. Seznámení se základními technikami radarového a procedurálního řízení. Incidenty v letovém provozu způsobené či spoluzaviněné poskytovateli LPS. Historie LPS a českého vzdušného prostoru.

Požadavky:

Nejsou stanoveny.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Předmět má za úkol seznámit studenty s praktickými aspekty poskytování LPS v návaznosti na struktuře českého vzdušného prostoru. Dalším cílem je pochopení historického vývoje ATS v návaznosti na zajištění bezpečnosti letového provozu. Rozbor některých významných incidentů a nehod, jež měly významný vliv na změnu konceptu poskytování LPS.

Studijní materiály:

Nolan, M. S.: Fundamentals of Air Traffic Control. Fifth ed. 2010. ISBN 978-1435482722

AIP ČR: předpisy - L2, L11, L4444

CAA UK: CAP 493 ? Manual of Air Traffic Services

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 9. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3107306.html