Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Údržba letadlové techniky

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
21ULET Z,ZK 6 3P+1C+16B česky
Přednášející:
David Hůlek, Kateřina Kunčíková
Cvičící:
David Hůlek, Kateřina Kunčíková
Předmět zajišťuje:
ústav letecké dopravy
Anotace:

Provoz letadel a technický provoz. Systém prací na LT. Systémy údržby LT. Metody vyhledávání poruch, diagnostické prostředky pro kontrolu stavu LT. Výběr a kvalifikace leteckého personálu. Základní dokumentace pro údržbu. Postupy pro optimalizaci časových intervalů údržby. Nařízení č. 2042/2003, část 145. Vliv HF při údržbě LT. Nařízení ředitele EASA pro schvalování organizací pro údržbu letadel. Cvičení budou zaměřena na praktickou aplikaci.

Požadavky:

Základní znalost leteckého práva a organizací civilního letectví.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem předmětu je studentům vysvětlit proces údržby letadel a činnosti s tím spojené. Zvláštní důraz je kladen na předpisovou základnu. Během přednášek budou studenti seznámeni s novými trendy při zajišťování údržby letadel používaných v obchodní letecké dopravě.

Studijní materiály:

Němec, V.: Letecká legislativa. Nakladatelství CERM, s.r.o. Brno. 2006

FAA 2013: Norma ATA 100

Němec, V. - Šulc, J.: Lidský činitel v údržbě letadel. Nakladatelství CERM, s.r.o. Brno. 2006

Nařízení komise EU č. 2042/2003

Poznámka:

KOMBI - obor PL

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 3. 8. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3105206.html