Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Navigace a systémy řízení letu

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
21NSR Z,ZK 5 3P+2C+16B česky
Přednášející:
Jakub Hospodka
Cvičící:
Jakub Hospodka
Předmět zajišťuje:
ústav letecké dopravy
Anotace:

Obecná navigace. Radionavigace. Družicová navigace. Systémy řízení letu. Autopilot. FMC. Praktické provedení navigace při letu.

Požadavky:

Znalosti problematiky navigace.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Prohloubit znalosti o navigačních prostředcích a systémech zabezpečujích bezpečnost letu.

Studijní materiály:

Učební texty pro teoretickou přípravu dopravních pilotů ATPL(A). CERM. Brno. 2006

Vejražka, F.: Letecké rádiové navigační systémy. Letectví a kosmonautika. 1980

Kulčák, L.: Zabezpečovací technika I, II, Klasické prostriedky zabezepečovacej leteckej techniky.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 28. 11. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3103706.html