Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Air Traffic Management

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
21AITM KZ 4 3P+2C+14B česky
Přednášející:
Jakub Kraus, Terézia Pilmannová, Miloš Strouhal
Cvičící:
Jakub Kraus, Terézia Pilmannová, Miloš Strouhal
Předmět zajišťuje:
ústav letecké dopravy
Anotace:

Současné systémy ATM a jejich funkční bloky. Zobrazení ATM dat (technická konfigurace, architektura, přenosové systémy a sítě). Výměna dat s okolními ATM systémy. Monitoring systémů a jejich technický dohled. ATM simulátory. Strategie ATM. EUROCONTROL – CFMU. FAB a datové aplikace ATS, AOC.

Požadavky:

Základní znalosti o řízení letového provozu (rozdělení služeb ŘLP), organizace vzdušného prostoru, rozstupy letadel, letový plán, CFMU.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Seznámení studentů se současnými systémy užívané v ATM, funkčními bloky (ATS, ATFCM, ASM), s technickou konfigurací a architekturou systému ATM, s přenosovými systémy a sítěmi. Studenti získají přehled o zamýšlených koncepcích a strategiích ATM na příští léta a o jejich dopadu na jednotlivé procesy, technické prostředky a systémy.

Studijní materiály:

ICAO: Aeronautical Telecommunications

ICAO: Manual on Testing of Radio Navigation Aids

ICAO: Manual of the Secondary Surveillance Radar (SSR) Systems

Kulčák L. a kol.: Klasické prostředky zabezpečovací letecké techniky. VŠDS. 1998

Kulčák L.: Ait Traffic Management. Akademické nakladatelství CERM. Brno. 2002

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 13. 6. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3097406.html