Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Projekt DP

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
16NPDP Z 4 1P+2C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
oddělení manažerských studií
Anotace:

V rámci předmětu studenti získají informace zaměřené na volbu tématu, time management při psaní práce, práce se zdroji, formální náležitosti práce, citace a plagiátorství, etika při psaní odborných textů, formulaci zadání práce a samotnou obhajobu diplomové práce.

Požadavky:

V rámci předmětu studenti odevzdávají několik dílčích individuálních výstupů:

- výběr tématu práce,

- rešerše literatury,

- oponentura veřejně dostupné diplomové práce,

- zadání práce.

Osnova přednášek:

Informace o předmětu

Výběr tématu

Jak strukturovat práci

Cíle práce

Informační zdroje

Time management

Komunikace

Systém Theses

Citace a plagiátorství - citační etika

Formální úprava práce a nejčastější chyby

Prezentace a obhajoba práce

Osnova cvičení:

-

Cíle studia:

Cílem předmětu je zvýšit kvalitu diplomových prací.

Studijní materiály:

Blíže viz dokument „Agenda předmětu“.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 28. 5. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3093906.html