Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Pokročilé techniky v iOS aplikacích

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
MI-IOS KZ 4 2P+2C
Přednášející:
Martin Půlpitel (gar.), Dominik Veselý
Cvičící:
Martin Půlpitel (gar.), Dominik Veselý
Předmět zajišťuje:
katedra softwarového inženýrství
Anotace:

Předmět seznámí studenty s posledními trendy v mobilních technologiích vývojářské platformy iOS. Předmět se zabývá pokročilými tématy, prerekvizitou je základní kurz programování v iOS. Náplní přednášek jsou konkrétní pokročilé postupy, které prezentují přední odborníci na dané téma, prakticky zaměřené případové studie a prezentace úspěšných projektů

Požadavky:

Předmět se zabývá pokročilými tématy, prerekvizitou je základní kurz programování v iOS.

Osnova přednášek:

1 Úvodní přednáška, harmonogram předmětu, představení semestrálních úloh.

2 Vývoj aplikace pomocí kontejnerů (custom container controllers, custom transitions, UIKitDynamic).

3 Případová studie 1 - komplexní návrh uživatelského rozhraní (custom UI).

4 Externí notifikace (push notifications, silent push notifications, iBeacon).

5 Případová studie 2 - vývoj aplikace v týmu o jedné osobě, co vše je třeba vědět před uveřejněním aplikace v AppStore.

6 Vnitřní techniky jazyka Objective C.

7 Ukládání dat (Core Data).

8 Pokročilá práce s víceúlohovými a vícevlákovými aplikacemi, správa paměti.

9 Případová studie 3 - aplikace s intenzivní komunikací a vlákny.

10 Případová studie 4 - bezpečnost, podepisování kódu, izolace aplikací (sandboxing).

11 Případová studie 5 - bankovní aplikace.

12 Případová studie 6 ? sestavení aplikace v XCode pro více platforem, využití.

13 Testování, nasazování a nástroje třetích stran.

Přednášky obsahují látku, která není v doporučených materiálech [1] nebo [2] a dávají posluchačům základní představu o probíraných technologiích a jejich provázanosti. Polovinu přednášek obsahují případové studie na navazující témata od předních iOS vývojářů a zabývajících se vývojem.

Přednášky 6 a 8 a cvičení 7 a 8 jsou spolu provázány a probíraná látka spolu navzájem souvisí.

Osnova cvičení:

1 Úvodní cvičení, seznámení se s vývojovým prostředím, podmínky pro absolvování předmětu.

2 Grafický subsystém (Core Graphics), pokročilé rozpoznávání gest.

3 Kontejnery (custom container controllers, custom transitions).

4 Pokročilé tabulky a kolekce.

5 Pokročilé datové modely, KVO, notifikace.

6 Práce s bloky a blokové API.

7 mPokročilá práce s Core Data a mapování.

8 Pokročila práce s víceúlohovými a vícevláknovými aplikacemi.

9 Ladění kódu pomocí konzole, ladění výkonu pomocí nástroje Instruments.

10 Ukládání dat, bezpečnost (iCloud, podepisování aplikací).

11 URL schémata, možnosti spouštění aplikací, Airdrop a sdílení.

12 Pokročilá práce s vývojářským prostředím (Xcode) a pomocnými nástroji třetích stran.

13 Rezerva.

Cíle studia:
Studijní materiály:

[1] www.developer.apple.com

[2] http://www.stanford.edu/class/cs193p/cgi-bin/drupal

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 9. 12. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3091506.html