Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2018/2019

Hodnocení zdravotnických technologií

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PMSHZTA Z,ZK 5 2+2 česky
Přednášející:
Vladimír Rogalewicz (gar.), Ondřej Gajdoš
Cvičící:
Vladimír Rogalewicz (gar.), Ondřej Gajdoš, Jana Chocholatá, Barbora Klíčová
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Definice HTA: vymezení HTA, základní zaměření HTA, perspektiva pohledu studie HTA. Meta-analýza a její techniky. Outcomes. Měření kvality života: QALY. Multikriteriální metody pro stanovení outcomes. Přímé zdravotnické náklady, přímé nezdravotnické náklady. Nepřímé náklady, nevyčíslitelné náklady. Nákladové analýzy: CMA, CUA, CIA, CEA, CBA. Analýza dopadů na rozpočet (BIA). HTA pro zdravotnické přístroje. Willingness to pay - ochota platit, prahové hodnoty. Modelování v HTA. Analýzy citlivosti.

Požadavky:

Seminář: aktivní účast, test

Zkouška: písemný test s otevřenými otázkami jako vstupní brána k ústní zkoušce; výsledek zkoušky (složil/nesložil) a známka budou rozhodnuty podle ústní části

Osnova přednášek:

1. Úvod do HTA: Úloha HTA, historický přehled. Definice HTA: vymezení HTA, základní zaměření HTA, perspektiva pohledu studie HTA. Co všechno HTA hodnotí. Využití HTA pro rozhodování o zařazení nové technologie do úhrad ze zdravotního pojištění. Využití HTA pro strategické rozhodování v nemocnicích. Oddělení hodnocení od rozhodování.

2. Evidence based medicine. Kvalita zdrojů informací v EBM. Literární rešerše: technika literárních rešerší, databáze publikací a vědeckých výsledků, Cochrane Institute. Meta-analýza a její techniky. Zdroje dat: mezinárodní databáze, ÚZIS, retrospektivní data od poskytovatelů a plátců péče.

3. Outcomes v oblasti HTA: jak je získat, jak je zpracovat, jak s nimi počítat. Typy, které se dají v rámci HTA použít.

4. Multikriteriální metody pro stanovení outcomes.

5. Měření kvality života: QALY, DALY, LYG, způsob měření kvality života, generické dotazníky, specifické dotazníky, time trade-off, standard gamble.

6. Náklady a zdroje dat o nákladech I: Přímé zdravotnické náklady, přímé nezdravotnické náklady.

7. Náklady a zdroje dat o nákladech II: Nepřímé náklady, nevyčíslitelné náklady.

8. Nákladové analýzy: CMA, CEA, CUA, ICER, CBA, CIA, CCA. Ekonomicko-teoretické základy nákladových analýz.

9. Modelování v HTA. Analýzy citlivosti.

10. Core model. Model NICE. HTA pro léčivé prostředky.

11. Využití studií HTA pro rozhodování o zařazení nové technologie do úhrad z veřejného zdravotního pojištění. Zavedení nové technologie do úhrad zdravotního pojištění. Disinvestment. Analýza dopadů na rozpočet (BIA). Willingness to pay - ochota platit. Prahové hodnoty a jejich zavedení. Individuální hranice ochoty platit

12. HTA pro zdravotnické přístroje. Vhodné analýzy, proces hodnocení. HB-HTA: Využití HTA na úrovni nemocnic.

13. Organizace a spolupráce v oblasti HTA: Organizace HTA na národní úrovni, přenos výsledků HTA mezi národními zdravotními systémy. Mezinárodní organizace. Etika HTA.

14. Diskusní hodina k aktuálním problémům HTA. Projekty HTA.

Osnova cvičení:

1. Literární rešerše a meta-analýza. Praktické příklady a práce s daty.

2. Literární rešerše a meta-analýza. Praktické příklady a práce s daty - pokračování.

3. Literární rešerše a meta-analýza. Praktické příklady a práce s daty - pokračování.

4. Outcomes - klinické outcomes.

5. Outcomes - hodnotové inženýrství.

6. Outcomes - multikriteriální rozhodování.

7. Outcomes - QALY. Zpracování dotazníkových šetření.

8. Náklady: Přímé zdravotnické náklady, přímé nezdravotnické náklady.

9. Nepřímé náklady, nevyčíslitelné náklady - praktické příklady.

10. CEA a ICER - praktické příklady.

11. CEA a ICER - praktické příklady pokračování.

12. CBA - praktické příklady.

13. CMA, CUA - praktické příklady.

14. Hodnocení u zdravotnických prostředků - praktické příklady.

Cíle studia:

Získat praktické návyky k aplikaci základních metod HTA.

Studijní materiály:

1. Clifford S. Goodman: HTA101. Introduction to Health Technology Assessment, The Lewin Group, Falls Church, Virginia, USA, 2014, volně dostupné z http://www.nlm.nih.gov/nichsr/hta101/HTA_101_FINAL_7-23-14.pdf

2. Robert J. Brent: Cost-benefit Analysis and Health Care Evaluations, Edward Elgar Publishing, 2003 (Google Books)

3. Oliver Schöffski: Gesundheitsökonomische Evaluationen, Springer, 2012

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2018/2019:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost KL:B-330
Rogalewicz V.
Gajdoš O.

12:00–13:50
(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Učebna
Út
St
místnost KL:B-435
Gajdoš O.
Klíčová B.

08:00–09:50
(přednášková par. 1
paralelka 1)

Kladno FBMI
Počítačová učebna
místnost KL:B-435
Gajdoš O.
Klíčová B.

10:00–11:50
(přednášková par. 1
paralelka 2)

Kladno FBMI
Počítačová učebna
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 5. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3089006.html