Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Informační technologie ve zdravotnictví

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17KMSITZA KZ 5 2P+2L česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními pojmy a principy z oblastí informačních technologií a využitím výpočetní techniky pro uchovávání, analýzu a prezentaci dat. Dále bude probírána architektura počítačů a sítí, typy dat a jejich ukládání a zmíněny budou rovněž základy informační bezpečnosti.

Požadavky:

Docházka, aktivní účast na seminářích. Absolvování průběžného testu (max. 30 bodů), vypracování závěrečného zápočtového projektu (max. 60 bodů).

Aktivní účast na cvičeních (max. 10 bodů). Hodnocení odpovídá klasifikačním stupňům ECTS v závislosti na celkovém součtu získaných bodů ze zápočtového projektu, průběžného testu a aktivní účasti na cvičeních (0 až 100 bodů). Pro úspěšné absolvování předmětu je nutné získat minimálně 50 bodů (E, dostatečně).

Osnova přednášek:

1. Úvodní informace o předmětu. Motivace. Základní pojmy z oblasti informačních technologií.

2. Historický vývoj a architektura počítačů. Periferie. Rozhraní člověk - počítač.

3. Operační systémy, souborové systémy. Datové typy a standardy. Typy souborů.

4. Práce s daty pomocí kancelářských aplikací. Základy práce s programem Word.

5. Kontrola pravopisu a použití vlastních slovníků ve Wordu, práce se styly a šablonami. Týmová spolupráce.

6. Základy práce s programem Excel. Absolutní a relativní adresy ve vzorcích a jejich použití.

7. Složené funkce, grafy a kontingenční tabulky v Excelu.

8. Prezentace a publikování dat. Tvorba prezentací v PowerPointu, ergonomie prezentací a softwaru.

9. Databáze, základní databázové objekty a jejich funkce. Databázové modely.

10. Dotazy v databázích.

11. Formuláře a sestavy v databázích.

12. Základy síťové komunikace. Model OSI. TCP/IP. Internet. Služby v Internetu. Distribuovaná řešení. Informační systémy.

13. Způsoby ukládání dat. Archivace a využití redundance při ukládání dat. Bezpečnost v informatice. Ochrana osobních dat. Legální software.

Osnova cvičení:

1. Manipulace se soubory. Kancelářský software: Word. Úprava textu, speciální znaky, vkládání obrázků a dalších objektů.

2. Kontrola pravopisu, dělení slov a slovníky ve Wordu.

3. Formátování znaků, odstavců, odrážky, číslované seznamy, použití tabulátorů.

4. Formátování pomocí stylů, jejich úprava a vytváření. Šablony dokumentů.

5. Hierarchické nadpisy, obsahy, seznamy, literatura.

6. Kancelářský software: Excel. Vkládání textu, čísel, vzorců. Absolutní a relativní adresy.

7. Složitější vzorce, funkce, grafy.

8. Kontingenční tabulky. Vlastní funkce, makra.

9. Optimalizace. Import (ne)strukturovaných dat.

10. Průběžný test. Kancelářský software: Power Point.

11. Relační databáze. Tabulky a další objekty v Accessu.

12. Tvorba dotazů v databázích. SQL.

13. Návrh formulářů a sestav v Accessu.

14. HW komponenty, diagnostika, základní úpravy.

Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit studenty se základy informačních technologií a jejich aplikace na oblast zdravotnictví. Cílem cvičení je seznámit je s praktickým využitím informačních technologií v oblasti zdravotnictví. Kromě pokročilého zvládnutí základních kancelářských aplikací poskytnut studentům základní znalosti o databázích z pohledu koncového uživatele i databázového návrháře.

Studijní materiály:

[1] Münz J.: Informační technologie ve zdravotnictví - Informační systémy, ČVUT v Praze, FBMI, 2011

[2] Zvárová J. a kol.: Biomedicínská informatika I. Základy informatiky pro biomedicínu a zdravotnictví. Karolinum, 1. vyd., 2002. ISBN: 80-246-0609-7.

[3] POUR, J., GÁLA, L., ŠEDIVÁ, Z.: Podniková informatika. Granada. Praha 2009. ISBN 978-80-247-2615-1.

[4] ZVÁROVÁ, J., LHOTSKÁ , Biomedicínská informatika: Data a znalosti v biomedicíně a zdravotnictví, ed. 1. vyd., Karolinum Praha, 2010, ISBN 978-80-246-1805-0

[5] ŠPUNDA, M., DUŠEK, J. a kol. Zdravotnická informatika. Karolinum, Praha, 2007.

Internetové odkazy:

[6] Metodika vykazování NZIS www.uzis.cz

[7] Metodika vyúčtování zdravotní péče http://vzp.cz/poskytovatele/vyuctovani

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 3. 7. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3088706.html