Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2018/2019

Informační technologie ve zdravotnictví

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PMSITZA KZ 5 2+2 česky
Přednášející:
Ivan Raich (gar.)
Cvičící:
Veronika Maurerová
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Efektivní provoz současných zdravotnických zařízení není možný bez vysokého stupně integrace

informačních technologií a v budoucnu se bude jejich význam ještě zvyšovat. To klade vysoké nároky

na všechny zaměstnance, kteří musí zajistit provoz zdravotnických informačních systémů a dalších

databázových aplikací, ale i pokročilým způsobem zpracovat obrovská množství dat, které tyto

systémy produkují, pomocí běžných kancelářských aplikací. Předmět seznamuje studenty se

základními i pokročilými pojmy a principy z oblastí informačních technologií a pokročilým využitím

výpočetní techniky pro uchovávání, analýzu a prezentaci dat. Studenti se rovněž seznámí

s architekturou počítačů a sítí, strukturou relačních databází, typy dat a jejich ukládáním a osvojí si

rovněž základy informační bezpečnosti.

Požadavky:

Požadavky ke klasifikovanému zápočtu:

Aktivní účast na cvičeních (max. 2 absence). Absolvování průběžných testů (max. 60 bodů), vypracování závěrečného zápočtového projektu (max. 40 bodů).

Hodnocení odpovídá klasifikačním stupňům ECTS v závislosti na celkovém součtu získaných bodů ze zápočtového projektu a průběžných testů. Pro úspěšné absolvování předmětu je nutné získat minimálně 50 bodů (E, dostatečně).

Osnova přednášek:

1. Úvodní informace o předmětu. Motivace. Základní pojmy z oblasti informačních technologií.

2. Historický vývoj a architektura počítačů. Periferie. Rozhraní člověk - počítač.

3. Operační systémy, souborové systémy. Datové typy a standardy. Typy souborů.

4. Práce s daty pomocí kancelářských aplikací. Základy práce s programem Word.

5. Kontrola pravopisu a použití vlastních slovníků ve Wordu, práce se styly a šablonami. Týmová

spolupráce. Práce s bibliografickými citacemi.

6. Základy práce s programem Excel. Absolutní a relativní adresy ve vzorcích a jejich použití.

7. Složené funkce, grafy a kontingenční tabulky v Excelu.

8. Prezentace a publikování dat. Tvorba prezentací v PowerPointu, ergonomie prezentací a

softwaru.

9. Databáze, základní databázové objekty a jejich funkce. Databázové modely.

10. Dotazy v databázích.

11. Formuláře a sestavy v databázích.

12. Základy síťové komunikace. Model OSI. TCP/IP. Internet. Služby v Internetu. Distribuovaná

řešení. Informační systémy.

13. Způsoby ukládání dat. Archivace a využití redundance při ukládání dat. Bezpečnost

v informatice. Ochrana osobních dat. Legální software.

14. Import/export dat mezi databázovými systémy a dalšími aplikacemi. Shrnutí probírané látky

Osnova cvičení:

Krátký vstupní test. HW komponenty, diagnostika, základní úpravy.

Manipulace se soubory. Kancelářský software: Word. Úprava textu, speciální znaky, vkládání obrázků a dalších objektů. Kontrola pravopisu, dělení slov a slovníky ve Wordu.

Formátování znaků, odstavců, odrážky, číslované seznamy, použití tabulátorů.

Formátování pomocí stylů, jejich úprava a vytváření. Šablony dokumentů.

Hierarchické nadpisy, obsahy, seznamy, literatura.

Citace ve Wordu, citační manažery.

Kancelářský software: Excel. Vkládání textu, čísel, vzorců. Absolutní a relativní adresy.

Složitější vzorce, funkce, grafy.

Kontingenční tabulky. Vlastní funkce, makra.

Optimalizace. Import (ne)strukturovaných dat.

Průběžný test. Kancelářský software: Power Point.

Relační databáze. Tabulky a další objekty v Accessu.

Tvorba dotazů v databázích. SQL.

Rekapitulace Word, Excel, Access.

Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit studenty se základy informačních technologií a jejich aplikace na oblast zdravotnictví. Cílem cvičení je seznámit je s praktickým využitím informačních technologií v oblasti zdravotnictví. Kromě pokročilého zvládnutí základních kancelářských aplikací poskytnut studentům základní znalosti o databázích z pohledu koncového uživatele i databázového návrháře.

Studijní materiály:

MUNZ, J. Informační technologie ve zdravotnictví - Informační systémy. ČVUT Praha, 2011. ISBN 978-80-01-04720-0.

ŠPUNDA, M., DUŠEK, J. a kol. Zdravotnická informatika. Karolinum, Praha, 2007.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost KL:B-334_N
Maurerová V.
08:00–09:50
(přednášková par. 1
paralelka 4)

Kladno FBMI
PC učebna nem. infor. systémy
místnost KL:B-334_N
Maurerová V.
10:00–11:50
(přednášková par. 1
paralelka 3)

Kladno FBMI
PC učebna nem. infor. systémy
místnost KL:B-334_N
Raich I.
16:00–17:50
(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
PC učebna nem. infor. systémy

Rozvrh na letní semestr 2018/2019:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 5. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3088606.html