Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Obrazové senzory, displeje, obrazovky a projekční systémy

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PMBOSD KZ 2 1P+1C česky
Přednášející:
Jiří Hozman (gar.)
Cvičící:
Petr Volf
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Cílem předmětu je podat studentům přehled o principech a aplikacích obrazových senzorů, displejů, obrazovek a projekčních systémů v lékařství. Zejména se jedná o specifické a obrazové senzory pro různé spektrální obory (fyzikální principy činnosti, vlastnosti, parametry, možnosti uplatnění - vakuové snímací elektronky, fotonásobiče a polovodičové detektory či snímače APD, CCD, CID, CMOS, CIS apod.). Přehled jednotlivých druhů zobrazovacích monitorů. Displeje typu LCD TFT, plazmové, LED, speciální LCD monitory pro lékařské prostory a pro účely diagnostického zobrazování, možnosti kalibrace úrovní šedé, kvalita geometrického zobrazení, počet úrovní šedé apod. Principy elektronové optiky. Základní konstrukce černobílé a barevné obrazovky. Vnější zařízení obrazovky. Geometrické zkreslení a možnosti korekce. Konvergenční obvody. Jednotlivé typy obrazovek z hlediska uspořádání trysek a tvaru masky. Zařízení s vakuovými projekčními obrazovkami. Projektory s kapalnými krystaly LCD. Stěny s televizními projektory. Reflexní zrcátkové projektory DLP. Laserová projekce. Aktivní mozaikové zobrazovací plochy. Systém EIDOPHOR a systémy se zesilovači světla ILA. Stereoskopické zobrazení 3D (pasivní a aktivní systémy). Aplikace a využití v simulátorech a virtuálních zařízeních pro lékařské účely.

Požadavky:

Kritéria pro získání kl.z.:

K1. Účast na cvičení je povinná (omluvy pouze z vážných doložených důvodů).

K2. Student musí být na dané cvičení připraven podle podkladů pro dané úlohy a podle přednášek (viz níže test). Viz pokyny na cvičení.

K3. Za semestr je možné získat 100 bodů. Přepočet na hodnocení (A, B, C, D, E, F) proběhne podle klasifikační stupnice ECTS uvedené ve studijním a zkušebním řádu ČVUT.

K4. Body je možné získat za úspěšně absolvované 4 testy realizované na začátku specifikovaných cvičení v harmonogramu cvičení, za jeden vybraný protokol k dané úloze 26 bodů (max. 26 bodů, min. 8 bodů) a za účast. 10 bodů a test 16 bodů (4x test, tj. 64 bodů max. a 32 minimálně, tj. za všechny testy v součtu). Celkem tedy min. 50 bodů ? E, max. 100 bodů - A.

K5. V testu jsou vždy 4 otevřené otázky, každá za 4 body (max. 16 bodů, min. 8 bodů, tj. za všechny testy v součtu). Maximální a minimální počet bodů dosažený studentem je dán součtem ze všech testů v semestru. Není požadováno dosažení daného minimálního počtu bodů v každém jednom testu. Otázky jsou z obsahu předchozích přednášek a související přednášky a též z problematik cvičení, tj. laboratorních úloh podle podkladů na www stránce předmětu.

Osnova přednášek:

1. Klasifikace senzorů, základní fyzikální principy, přehled aplikací

2. Základní principy optických zobrazovacích systémů, kolorimetrie

3. Přenosové vlastnosti zobrazovacích systémů

4. Obrazové senzory (výukový videoprogram)

5. Obrazové senzory ? obor IR, UV, X, gama záření

6. Obrazové displeje (výukový videoprogram)

7. Obrazové projekční systémy

Osnova cvičení:

1. TV displeje + testovací obrazce, kamera SONY nastavování OSD parametrů, instalace FG + připojení do PC

2. Dírková komora

3. Měření parametrů objektivu (hloubka ostrosti, ohnisková vzdálenost)

4. Měření MTF fotoaparátu

5. Měření MTF displeje

6. VGA obrazový sensor, řádkový sensor CCD, RTG sensor

7. Použití radiometru, vláknového spektrometru (barevné podání displeje)

Cíle studia:

Cílem předmětu je podat studentům přehled o principech a aplikacích obrazových senzorů, displejů, obrazovek a projekčních systémů v lékařství.

Studijní materiály:

Povinné (dostupné v lokální knihovně ÚK ČVUT v mnoha výtiscích):

[1] Fischer, J.: Optoelektronické senzory a videometrie. (skripta). Fakulta elektrotechnická, 1. vydání. Vydavatelství ČVUT: Praha, 2002.

[2] Vít, V. Televizní technika. Přenosové barevné soustavy. BEN - technická literatura: Praha, 2002.

[3] Vít, V. Televizní technika. Projekční a velkoplošné zobrazení. BEN - technická literatura: Praha, 2005.

Doporučené (dostupné v lokální knihovně ÚK ČVUT v mnoha výtiscích):

[4] Doleček, J. Moderní učebnice elektroniky - 3. díl. Optoelektronika - optoelektronické prvky a optická vlákna. Praha: BEN - technická literatura, 2005. 160 s.

[5] BUDZIER, Helmut a Gerald GERLACH. Thermal infrared sensors: theory, optimization, and practice. Přeložil Dörte MÜLLER. Chichester: John Wiley, 2011. ISBN 978-0-470-87192-8.

[6] GERNDT, Josef a Petr. PRŮŠA. Detektory ionizujícího záření. 2., přeprac. vyd. V Praze: ČVUT, 2011. ISBN 978-80-01-04710-1.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost KL:A-104
Volf P.
10:00–11:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 2)

Kladno FBMI
Lab. obraz. senzorů, ...
místnost KL:A-104
Volf P.
16:00–17:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 3)

Kladno FBMI
Lab. obraz. senzorů, ...
Út
místnost KL:A-104
Hozman J.
16:00–17:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Lab. obraz. senzorů, ...
St
Čt

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 14. 8. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3085606.html