Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Profesní taktická příprava

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17KBP2PTP KZ 4 8P česky
Přednášející:
Josef Sedlák (gar.)
Cvičící:
Josef Sedlák (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Předmět základy profesní taktická příprava podává studentům základní přehled o činnosti bezpečnostních sborů. Důraz výuky bude kladen na znalost organizačních struktur, účelu a funkcí těchto sborů, jejich fungování a zásad použití. Dále budou probrány otázky taktiky hasičských, vojenských a policejních zásahů, zásady přežití a specifika zahraničních nasazení sil.

Požadavky:

Klasifikovaný zápočet:

absolvování přezkoušení testem, s úspěšností hodnocení testu budou studenti seznámeni na přednáškách.

Klasifikovaný zápočet je tvořen písemnou částí obsahující 20 otázek z obsahu přednášek a na ní navazující částí ústní pouze v případě nejasného hodnocení testu anebo v případě, že student chce získat lepší hodnocení,

Hodnocení testu: A - 20 otázek správně, B -19, C -18, D -17, E -15-16 otázek správně. V případě nesplnění testu, ověření znalostí ústně.

Osnova přednášek:

Úvod do studia předmětu.

Organizace, organizační struktura, úkoly a principy použití Policie ČR

Organizace, organizační struktura a úkoly ozbrojených a záchranných sborů v ČR.

Typové nasazení složek IZS při vybraných krizových situacích.

Mezinárodní humanitární právo. Přežití v nouzových situacích.

Základy topografie. Opakování

Osnova cvičení:

cvičení nejsou

Cíle studia:

Cílem předmětu je poskytnout posluchačům základní informace a znalosti o profesní přípravě ozbrojených a záchran-ných sborů, o důležitých povinnostech a dovednostech nezbytných pro výkon řídících funkcí, v oblasti řízení lidí i výkonů odborných funkcí.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] ADAMS, Ronald J. a kol. Jak přežít v betonové džungli: (Street Survival). 1. vyd. Praha: Armex, 2001. ISBN 80-862-4419-9.

[2]ČERNÝ, P.; GOETZ, M. Manuál obranné střelby. 1. vyd. Praha: Grada, 2004. ISBN 978-802-4707-396.

[3]ČERNÝ, P.; DUŠEK, O.; VINDUŠKA, V. Manuál obranné střelby. 1. vyd. Praha: Grada, 305 s. ISBN 978-80-247-4427-8.

[4]HRUDKA, J.; ZÁMEK, D. a kol. Organizace a činnost policejních služeb. Mělník : POLICE HISTORY, 2012. ISBN 978-80-86477-56-5.

[5]KOVÁRNÍK, L. Základy topografie pro policisty. 1.vyd. Praha : Policejní Akademie ČR, 2005. ISBN 80-7251-209-9

[6] MATES, P; HORZINKOVÁ, E.; HROMÁDKA, M.; RAJMAN, J. Nové policejní právo. Praha: Linde, 2009, ISBN 978-80-72047-48-1.

[7]NÁCHODSKÝ, Z.: Taktika policejní akce. 1. vyd. Praha: Armex, 1993.

[8]ŠKODA, J.; VAVERA, F.; ŠMERDA., R. Zákon o policii s komentářem. 2. vyd. Praha: Aleš Čeněk, 2013. ISBN 978-80-7380-447-3.

[9]Příručka vojáka (3. vydání), Institut doktrín VeV - VA, Vyškov, 2009

[10]Přežij: příručka pro přežití v krizových situacích. 2. vyd. Praha: Ministerstvo obrany ČR - Agentura vojenských informací a služeb, 2008. ISBN 978-80-7278-451-6.

[11] Doporučená literatura:

[12]Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky

[13]Ústavní zákon č. 110/1998 Sb. o bezpečnosti České republiky

[14]Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky

[15]Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

[16]Zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád, ve znění pozdějších předpisů

[17]Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů

[18]Zákon č. 341/2011 Sb., o generální inspekci bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů

[19]Zákon č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

[20] Zákon č. 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a navazující zákony, prováděcí vyhlášky a nařízení vlády

[21] Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 14. 8. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3084406.html