Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Drogy a toxikomanie

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17KBP2DT KZ 2 8P+6S česky
Přednášející:
Radek Matlach (gar.)
Cvičící:
Radek Matlach (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Jsou podány základní informace o drogách a drogových závislostech. Hlavní důraz je položen na rozdělení drog a rozebrání prevence drogových závislostí. Problematika drogových úmrtí, detekce drog v biologickém materiálu a legislativa v boji proti drogám. Cílem výuky předmětu je získání znalostí o dělení drog, drogových závislostech a prevencí v této problematice.

Požadavky:

Zpracování seminární práce na dané téma.

Pokyny k zasílání seminárních prací:

- mail bude odeslán na fakultní email (radek.matlach@fbmi.cvut.cz)

- subject mailu bude kód předmětu (např.: 17PBPDTX)

- mail bude obsahovat jako přílohu soubor, jehož název bude příjmení

studenta (bez diakritiky, v případě shodnosti příjmení více studentů pak

příjmení_jméno) a ideálně ve formě PDF (lze akceptovat i jiné, ale

protože se u prací hodnotí i forma, je PDF lepší) .

Osnova přednášek:

Charakteristika pojmu drog, jejich rozdělení

Pojem toxikománie, charakteristika z biologického i společenského pozníná

Drogová závislost a situace v České republice

Legislativa

Osnova cvičení:

Postupné seznámení s laboratorními metodami využívanými k detekci drog v biologickém materiálu

Zápočet

Cíle studia:

Cílem výuky předmětu je získání znalostí o dělení drog, drogových závislostech a prevencí v této problematice.

Studijní materiály:

Kolektiv autorů: Soudní lékařství. Ed: Vorel, F. Grada Publishing, Praha, 1999

Patočka,J. et all: Vojenská toxikologie. Grada Publishing, Praha, 2004

Šejvl,J. et all: Vybrané kapitoly z adiktologie: fatální předávkování uživatelů drog-. Učební texty UK Praha, nakl. Karolinum Praha, 2007

Doporučená literatura:

?Nešpor,K.: Problémy s návykovými látkami v ordinaci praktického lékaře. Folia Practica, Galén Praha. 1999

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 7. 7. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3083506.html