Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Hygiena a epidemiologie

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17KBP2HAE KZ 2 8P česky
Přednášející:
Iveta Klementová (gar.)
Cvičící:
Iveta Klementová (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Předmět poskytuje stručný, přehledný a ucelený obraz o epidemiologické metodologii a systému ochrany a podpory veřejného zdraví ve vztahu ke krizovému řízení. Jeho smyslem je seznámit posluchače se základními pojmy z oblasti hygieny a epidemiologie, historií i současností vědního oboru stejně tak jako důkladně popsat činnost orgánů ochrany veřejného zdraví ve smyslu podpory veřejného zdraví ve vztahu ke krizového řízení.

Požadavky:

Klasifikovaný zápočet, který bude sestávat ze závěrečného písemného testu.

Osnova přednášek:

1. Ochrana veřejného zdraví, legislativa, systém ochrany a podpory veřejného zdraví, monitoring zdraví

2. Hygiena – definice, obory, faktory životního a pracovního prostředí a jejich vliv na zdraví, hodnocení zdravotních rizik

3. Epidemiologie – definice, terminologie, epidemiologické metody práce a jejich využití, nově se objevující infekční nemoci

4. Základní charakteristiky epidemického procesu, protiepidemická opatření, definice a cíle epidemiologické surveillance

5. Krizové řízení ve veřejné správě

6. Krizová připravenost ve zdravotnictví

7. Role krizového manažera krajských hygienických stanic

8. Soubor typových činností se zaměřením na STČ 16A a 16B

9. Pandemický plán České republiky a krajské pandemické plány – historie pandemických plánů, komparace s pandemickým plánem Slovenska

10. Typové plány se zaměřením na typový plán Epidemie a COVID-19

Osnova cvičení:

nejsou

Cíle studia:
Studijní materiály:

ŠÍN, Robin. Medicína katastrof. Praha: Galén, 2017. ISBN 978-80-7492-295-4.

TICHÁČEK, Bohumil. Základy epidemiologie. Praha: Galén, 1997. ISBN 80-7184-426-8.

TUČEK, Milan. Hygiena a epidemiologie. Praha: Karolinum, 2012. ISBN 978-80-246-2025-1.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3082406.html