Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Hygiena a epidemiologie

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17KBP2HAE KZ 2 8P česky
Přednášející:
Iveta Klementová (gar.)
Cvičící:
Iveta Klementová (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Posluchač je podrobně seznámen se systémem ochrany a podpory veřejného zdraví ve vztahu ke krizovému řízení.

Požadavky:

Klasifikovaný zápočet, který bude sestávat ze závěrečného testu.

Osnova přednášek:

1.Ochrana veřejného zdraví, legislativa, systém ochrany a podpory veřejného zdraví, monitoring zdraví a životní prostředí, biologický monitoring, indikátory zdraví a životní prostředí

2.Hygiena - - definice, obory, faktory životního a pracovního prostředí a jejich vliv na zdraví, hodnocení zdravotních rizik

3.Epidemiologie, definice, terminologie, epidemiologické metody práce a jejich využití; nově se objevující infekční nemoci

4.Základní charakteristiky epidemického procesu, protiepidemická opatření, definice a cíle epidemiologické surveillance

5.Krizové řízení ve veřejné správě

6.Typové plány se zaměřením na typový plán Epidemie

7.Soubor typových činností se zaměřením na STČ 16A

8.Pandemický plán České republiky a krajský pandemický plán

9.Role krizového manažera krajských hygienických stanic, poznatky z uplynulých cvičení

10.Závěrečný test

Osnova cvičení:

nejsou

Cíle studia:
Studijní materiály:

Studijní materiály budou poskytnuty studentům vždy po skončení přednášky v elektronické formě.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 8. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3082406.html