Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Bezpečnostní politika státu, obrana státu a její zajišťování

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBPBPS Z,ZK 5 2P+1S česky
Přednášející:
Josef Sedlák (gar.)
Cvičící:
Josef Sedlák (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenty s hlavními otázkami bezpečnostní politiky státu, principy zajišťování obrany státu. Mezinárodní prostředí bezpečnostní politiky a mezinárodní organizace, které se podílí na realizaci bezpečnostní politiky z mezinárodního hlediska.

Požadavky:

Zápočet, zkouška

Účast je povinná na všech cvičeních, neúčast je možná pouze z vážných důvodů (nemoc, svatba, pohřeb.., vše řádně doloženo potvrzením). V rámci cvičení každý student přednese samostatně, nebo ve skupině, úlohu/referát/ na téma a v rozsahu stanoveném vyučujícím. Podmínkou získání zápočtu je účast na cvičeních a přednesení zadané práce. Bez získání zápočtu není možné realizovat zkoušku.

Zkouška:

zkouška je tvořena písemnou částí v délce 60 minut o 20 otázkách z obsahu, přednášek, cvičení a zadaného samostatného studia a na ní navazující částí ústní pouze v případě nejasného hodnocení testu a nebo v případě, že student chce získat lepší hodnocení,

Hodnocení testu: A - 20 otázek správně, B -19, C -18, D -17, E -15-16 otázek správně,

Osnova přednášek:

1. Úvod do studia bezpečnostní politiky státu, obrany státu a jejího zajišťování.

2. Bezpečnostní hrozby a bezpečnostní rizika.

3. Mezinárodní prostředí bezpečnostní politiky ? OSN, OBSE.

4. Mezinárodní prostředí bezpečnostní politiky ? NATO.

5. Mezinárodní prostředí bezpečnostní politiky ? EU.

6. Mezinárodní prostředí bezpečnostní politiky ? USA, Ruská federace, ČLR.

7. Bezpečnostní politika České republiky ? legislativa.

8. Bezpečnostní politika České republiky ? bezpečnostní systém.

9. Krizové řízení České republiky a ozbrojený sbor.

10.Ozbrojené síly České republiky.

Osnova cvičení:

1. Dimenze bezpečnosti, vojenské a nevojenské dimenze bezpečnosti.

2. Hlavní bezpečnostní hrozby na počátku 21. století.

3. Úloha OSN a OBSE při zajišťování mezinárodní bezpečnosti.

4. Vznik a vývoj NATO a jeho současná úloha při zajišťování mezinárodní stability.

5. Úloha Evropské unie a vývoj jejich ozbrojených složek.

6. Vývoj vztahu USA a Ruské federace/SSSR od 2. SV do současnosti.

7. Bezpečnostní hrozby a rizika z pohledu České republiky.

8. Výstavba bezpečnostního systému České republiky.

9. Vývoj ozbrojených sil České republiky od roku 1992 do současnosti.

10.Zapojení České republiky do mezinárodních mírových operací.

Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit studenty s hlavními otázkami bezpečnostní politiky státu, principy zajišťování obrany státu. Mezinárodní prostředí bezpečnostní politiky a mezinárodní organizace, které se podílí na realizaci bezpečnostní politiky z mezinárodního hlediska.

Studijní materiály:

[1] Janda, J. a kol.: Bezpečnostní politika České republiky; Ústav mezinárodních vztahů, Praha, 1996

[2] Janošec, J.: Instituce Evropské unie; UO, Brno, 2002

[3] Janošec, J. a kol.: Bílá kniha o obraně ČR; ÚSS VA, Brno, 2003

[4] Janošec, J. a kol.: Bezpečnost a obrana České republiky 2015 ? 2025; MO ČR ? AVIS, Praha, 2005

[5] Janošec, J.: Bezpečnostní systém České republiky; UO, Brno 2006

[6] Janošec, J.: Základy o NATO. Strategická koncepce, vnitřní struktury, systém obranného plánování; UO, Brno, 2003

[7] Eichler, J.: Mezinárodní bezpečnost na počátku 21. století; MO ČR ? AVIS, Praha, 2006

[8] Pernica, B.: Ozbrojené síly, branná povinnost a profesionalizace; UO, Brno, 2005

[9] Doporučená literatura:

* Ústava České republiky

* Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky

*Obrana a strategie; ÚSS UO, 2001, roč. 1, č. 1, Brno; UO, 2001; dostupný z www.army.cz

*Vojenské rozhledy; Praha, MO ČR - AVIS, 1991; dostupný z www.army.cz

*Mezinárodní politika; ÚMV Praha; dostupný z www.iir.cz

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost KL:K-332
Sedlák J.
14:00–17:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Učebna
místnost KL:K-332
Sedlák J.
18:00–19:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 1)

Kladno FBMI
Učebna
St
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 14. 7. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3076606.html