Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Základy informačních technologií

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBPZIT KZ 2 2P+1C česky
Přednášející:
Hana Schaabová
Cvičící:
Hana Schaabová, Jakub Šebek
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Předmět si klade za cíl seznámit posluchače s principem využití IT v krizovém řízení, jeho použitím na reálných projektech realizovaných jak v rámci České republiky, tak i v ostatních zemích, úlohou informačních systémů ve společnosti, legislativou spojenou s jejich použitím a bezpečnostními riziky.

Požadavky:

Maximálně jedna absence na cvičení.

Celkem lze získat 100 bodů. Splnění dvou testových úloh ve cvičení odpovídá maximálně 40 bodům. Zkouškový písemný test z látky přednášky zajistí max 60 bodů.

Hodnocení <50 F, 50-59 E, 60-69 D, 70-79 C, 80-89 B, 90-100 A.

Osnova přednášek:

1. Základní pojmy z oblasti informačních technologií.

2. Dějiny výpočetní techniky. Architektura počítačů.

3. Periferie. Rozhraní člověk - počítač.

4. Komunikace mezi zařízeními. Sítě. Distribuovaná řešení.

5. Software, operační systémy, aplikace.

6. Internet a služby v něm.

7. Způsoby ukládání dat. Datové typy a standardy. Typy souborů.

8. Práce s daty pomocí kancelářských aplikací.

9. Databáze. Návrh datového modelu, dotazování a hromadné zpracování dat.

10. Informační systémy.

11. Bezpečnost v informatice. Ochrana osobních dat.

12. Prezentace a publikace dat.

13. Archivace a využití redundance při ukládání dat.

14. Shrnutí probírané látky. Konzultace.

Osnova cvičení:

1. Manipulace se soubory. Kancelářský software: Word. Úprava textu, speciální znaky, vkládání obrázků a dalších objektů.

2. Kontrola pravopisu, dělení slov a slovníky ve Wordu. Formátování znaků, odstavců, odrážky, číslované seznamy, použití tabulátorů.

3. Formátování pomocí stylů, jejich úprava a vytváření. Šablony dokumentů.

4. Hierarchické nadpisy, obsahy, seznamy, literatura.

5. Kancelářský software: Excel. Vkládání textu, čísel, vzorců. Absolutní a relativní adresy.

6. Složitější vzorce, funkce, grafy.

7. HW komponenty, diagnostika, základní úpravy. Opakování.

Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit studenty se základy informačních technologií a jejich aplikace na oblast krizového řízení. Poskytnut studentům základní znalosti o principech projektování a provozu informačních systémů krizového řízení. Vysvětlit pojmy o informace, přenosu dat a fungování počítačového příslušenství. Cvičení je zaměřeno na procvičení používání počítače, práci s informačním a kancelářským softwarem. Poskytnut praktické znalostí o projektování a popsání požadavků k informačním systémům s pozice zákazníka produktu.

Studijní materiály:
Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost KL:B-331

Šebek J.

08:00–09:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 2)

Kladno FBMI
Lab. robotiky a asis. tech.
místnost KL:B-730
Schaabová H.
08:00–09:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 1)

Kladno FBMI
Počítačová učebna
Út
místnost KL:C-4
Schaabová H.
16:00–17:50
(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
C4, Malý sál
St
Čt

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 5. 6. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3072006.html