Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Komunikační prostředky IZS

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBPKPS KZ 3 2P česky
Přednášející:
Václav Gráf (gar.)
Cvičící:
Václav Gráf (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Cílem předmětu je uvést studenty do problematiky komunikačních prostředků integrovaného záchranného systému a vštípit jim teoretické základy fyzikálních principů používaných technologií. Pro navazující předměty v oblasti havarijního a krizového plánování a řízení bude důraz položen na zvládnutí terminologie a správné pochopení legislativního rámce v této oblasti a seznámení s konkrétními zavedenými spojovacími prostředky.

Požadavky:

Klasifikovaný zápočet

- minimálně 70% účast a aktivní vystoupení na seminářích,

- přezkoušení závěrečným testem

- test má písemnou část v délce 60 minut o 20 otázkách z obsahu, přednášek, cvičení a zadaného samostatného studia a na ní navazující částí.

V případě nesplnění testu, ověření znalostí ústně.

- hodnocení testu: A - 20 otázek správně, B -19, C -18, D -17, E -15-16 otázek správně.

Osnova přednášek:

1. Fyzikální principy komunikace,

2. Principy konstrukce komunikačních systémů,

3. Konstrukce antén a anténních systémů,

4. Topologie a typy počítačových sítí, komunikační technologie, lokální a vzdálené přístupy,

5. Legislativní rámec, bezpečnost radiové a datové komunikace,

6. Komunikační prostředky v integrovaném záchranném systému,

7. Národní síť integrovaného systému PEGAS,

8. Využití internetu jako zdroje dat ve prospěch IZS,

9. Přístupy k veřejně dostupným zdrojům informací.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem předmětu je poskytnout posluchačům základní informace o teorii a praxi komunikačních prostředků integrovaného záchranného systému a důležitých kategoriích nezbytných pro výkon řídící funkce v oblasti komunikace v krizovém řízení. Dalším cílem je poskytnout praktické návody pro konkrétní postupy v řadě typických situací v oblasti komunikace v krizových situacích.

Studijní materiály:

Myslík Jiří: Elektromagnetické pole - základy teorie, BEN - technická literatura, 2002, ISBN 80-86056-43-0

Karel Daněk: Moderní rádiový přijímač - kniha o jeho návrhu, nakladatelství BEN - technická literatura, 2005, ISBN 80-7300-142-X

J. Eichler: Radiové přijímače, Praha 1976

Procházka Miroslav: Antény - encyklopedická příručka, BEN - technická literatura, 2005, ISBN 80-7300-166-7

Shinder, D.L.: Počítačové sítě. Cisco Press 2001, autor.př. SoftPress s.r.o. 2003

Josef Dobeš, Václav Žalud: Moderní radiotechnika

Rektořík, J., a kol.: Krizový management ve veřejné správě, teorie a praxe, Ekopres s.r.o., Praha, 2002

Šenovský M., Adamec V., Hanuška Z.: Integrovaný záchranný sytém, Edice Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství spektrum, 2005, 157 s., ISBN 80-86634-65-5

Dostálek, L., Kabelová, A.: Velký průvodce protokoly TCP/IP a systémem DNS, Computer Press Praha 2000

Pužmanová, R.: Širokopásmový Internet, Computer Press Brno 2004

Doporučená literatura:

Ústavní zákon č. 110/1998 Sb. o bezpečnosti České republiky

Zákon č. 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. a navazující zákony, prováděcí vyhlášky a nařízení vlády

Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů

Vyhláška o plánu přidělení kmitočtových pásem ? č. 105/2010 Sb.

Plán využití rádiového spektra, zveřejněným v částce 14/2005 Telekomunikačního věstníku

Bedřich Sedlák, Ivan Štoll: Elektřina a magnetismus, Academia, 2002, ISBN 80-200-1004-1

Jaroslav Pospíšil: Kmity a vlnění II část 2.3.2, Maxwellovy rovnice elektromagnetického vlnění

K. Hanousek: Přijímače 1/2, Praha, SNTL 1975

Matuszczyk Jacek: Antény prakticky - popisy konstrukcí, parametry, principy funkce antén, BEN - technická literatura, 2003, ISBN 80-7300-178-0

Šenovský M., Adamec V., Hanuška Z.: Integrovaný záchranný sytém, Edice Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství spektrum, 2005, 157 s., ISBN 80-86634-65-5

Odborná periodika a portály krizového řízení na webu:

www.hzscr.cz/casopis-112.aspx, Odborný časopis GŘ HZS pro krizové řízení a požární ochranu.

www.mvcr.cz

www.ctu.cz

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost KL:K-111
Gráf V.
10:00–11:50
(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Učebna

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 14. 7. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3071906.html