Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Bodové procesy

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
XP01BOP ZK 4 2+2
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra matematiky
Anotace:

Studenti se seznámí se základy teorie bodových procesů, jejich základními pravděpodobnostními modely, statistickými analýzami a aplikacemi.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/XP01BOP

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Úvod do bodových procesů

2. Poissonův bodový proces

3. Sumární statistiky

4. Coxův proces

5. Shlukové bodové procesy

6. Hard-core bodové procesy

7. Bodové procesy dané hustotou

8. Markovské bodové procesy

9. Gibbsův bodový proces

10. MCMC simulace

11. Statistická analýza založené na simulacích

12. Maximální věrohodnost pro bodové procesy

13. Pseudo-věrohodnost pro bodové procesy

14. Takacs-Fikselova metoda

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:
Další informace:
http://math.feld.cvut.cz/helisova/01XP01BOP.html
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 2. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3063306.html