Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Zkouška z praktických dovedností v oboru zdravotnický záchranář

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBZZPZ ZK 6 40XH česky
Podmínkou zápisu předmětu je dřívější úspěšné absolvování předmětů:
Ošetřovatelská péče u akutních a kritických stavů II. (17PBZOPA2)
Praxe v semestru bloková III. (17PBZPSB3)
Urgentní medicína III a válečná chirurgie (17PBZUM3)
Vnitřní lékařství a geriatrie II (17PBZVLG2)
Přednášející:
Pavel Böhm (gar.), Tomáš Heřman
Cvičící:
Pavel Böhm (gar.), Tomáš Heřman, Eva Veverková
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:
Požadavky:

Připuštění ke zkoušce:

1) účast na všech přednáškách a cvičeních výukového bloku,

2) aktivní vystupování v průběhu cvičení výukového bloku,

3) úspěšné složení kontrolního testu na konci výukového bloku s úspěšnosti nejméně 75 %.

Zkouška:

K vykonání zkoušky budou připuštěni pouze studenti, kteří budou na daný termín řádně přihlášeni v KOSu.

Zkouška má 2 části a to písemný test a následující praktickou část.

Test: Úspěšné složení při správném zodpovězení nejméně 75 %. Test obsahuje problematiku probíranou v průběhu výukového bloku a související anatomické, fyziologické a farmakologické otázky.

Praktická část:

1) modelová situace s provedením prvotního vyšetření ABCDE,

2) modelová situace s provedením kardiopulmonální resuscitace dítěte nebo dospělého,

3) provedení praktického výkonu ze zvoleného seznamu výkonů (studenti seznam obdrží v průběhu výukového bloku),

4) řešení modelového hromadného postižení zdraví (podání situační zprávy, činnost zdravotnické složky v místě zásahu, třídění, identifikační a třídící karta, ošetření, odsun, související legislativa ZZS a IZS).

Pokud je jakákoli část zkoušky hodnocena ?F?, je takto hodnocena celá zkouška.

Při neúspěchu lze zkoušku opakovat nejdříve za týden.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

Výukový blok cvičení proběhne od 16. do 20. 3. 2015. Podrobný časový rozpis výukového bloku cvičení bude studentům zaslán do 28. 2. 2015.

Náplň cvičení:

1) Prvotní vyšetření ABCDE.

2) Kardiopulmonální resuscitace všech věkových skupin.

3) Kardiopulmonální resuscitace specifických stavů a reverzibilní příčiny náhlé zástavy oběhu.

4) Zástava život ohrožujícího krvácení.

5) Elektrokardiografie; život ohrožující arytmie a jejich léčba v terénu.

6) Vyprošťování, fixace a transport zraněných osob.

7) Oxygenoterapie a umělá plicní ventilace.

8) Odběr biologického materiálu.

9) Zajištění a ošetřování vstupů do cévního řečiště.

10) Elektroimpulzoterapie.

11) Zprůchodňování dýchacích cest bez pomůcek a s pomůckami.

12) Řešení hromadného postižení zdraví.

13) Výkony v kompetenci zdravotnického záchranáře dle vyhlášky č. 55/2011 Sb.

14) Modelové situace.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Výukové prezentace a další materiály poskytnuté vyučujícími nebo nadiktované v průběhu výukového bloku.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 7. 7. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3063206.html