Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Kurz problematiky CBRNE

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBZKCBRNE Z 4 40XH česky
Přednášející:
Cvičící:
Pavel Böhm
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Náplní předmětu je pochopení problematiky CBRN(E) a její dopad na bezpečnost.

Požadavky:

100% absolvování všech odborných přednášek a stáží.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

Stáž na výzkumném pracovišti seznámí studenty s moderními možnostmi

- identifikace a kvantifikace radioaktivních, chemických a biologických látek

- možnostmi individuální a kolektivní ochrany před těmito látkami

- principy dekontamice

Stáž na ZZS hl. m. Prahy - Oddělení krizové připravenosti

- nácvik řešení MU s větším počtem zraněných

- prohlídka vybavení a zařízení pro zvládaní MU

Přednášky a stáž na ústředí BZS

Cíle studia:

Přinést studentovi schopnost základní orientace při řešení mimořádné události z pozice zdravotnické složky v místě zásahu.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

MATOUŠEK, Jiří a Petr LINHART. CBRN: chemické zbraně. 1. vyd. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2005, 151 s. ISBN 80-866-3471-X.

KLEMENT, Cytil. Mimoriadne udalosti vo verejnom zdravotníctve. Banska Bystrica, PRO, 2011. 663s. ISBN 78-80-89057-29-0

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 14. 8. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3063006.html