Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Praxe v semestru bloková III.

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBZPSB3 Z 2 160XH česky
Podmínkou zápisu předmětu je dřívější úspěšné absolvování předmětů:
Ošetřovatelská péče u akutních a kritických stavů I. (17PBZOPA1)
Praxe v semestru bloková II. (17PBZPSB2)
Urgentní medicína II. (17PBZUM2)
Přednášející:
Cvičící:
Pavel Böhm (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Náplň předmětu vychází z Vyhlášky č. 424/2004 Sb., která stanoví činnosti zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků.

Cílem předmětu je osvojení praktických činností a využití teoretických poznatků při ošetřování nemocných. Dalším cílem je postupná adaptace na práci ve zvoleném oboru , osvojení si pracovních postupů při ošetřování nemocných.

Praxe bude probíhat v bloku 3 týdnů ( 8 hod. denně) na pracovištích poskytujících neodkladnou péči a mající charak-ter akutního příjmu

Pracoviště: oddělení popálenin, jednotky intenzivní péče, neurologické oddělení,

anesteziologicko resuscitační oddělení

Požadavky:

BOZP,platné očkování, praxe pod vedením.

Osnova přednášek:

není

Osnova cvičení:

Péče o popálené plochy, první pomoc při popáleninách, popáleninový šok.

Cévní onemocnění mozku, monitorace mozkových funkcí, smrt mozku.

Péče o pacienty se selháním životních funkcí, rozšířená kardiopulmonální resuscitace.

Cíle studia:

Cílem předmětu je osvojení praktických činností studentů a využití jejich teoretických poznatků při ošetřování nemocných.

Dalším cílem je postupná adaptace na práci ve zvoleném oboru, osvojení si pracovních postupů při ošetřování nemocných.

Studijní materiály:

ADAMS,B., HEROLD, C.E.: Sestra a akutní stavy od A do Z. Praha. Grada Publising. 1999

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 4. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3062706.html