Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2018/2019

Zdravotnická legislativa

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBZZL Z,ZK 2 2P+0C česky
Přednášející:
Vojtěch Kamenský, Peter Kneppo (gar.), Ondřej Gajdoš, Ivana Kubátová
Cvičící:
Vojtěch Kamenský, Ivana Kubátová
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Předmět je koncipován jako přehled legislativních opatření ve zdravotnictví. V rámci předmětu se student seznámí s nejrůznějšími zákony v dané oblasti. Nejprve je předmět zaměřen na samotnou strukturu legislativních a zákonných opatření v České republice. Dále budou ve výuce probírány jednotlivé zákony a jejich účel. Jedná se převážně o: Zákon o zdravotních službách. Zákon zdrvotnické záchrané službě, integrovaném zdravotnickém systému. Legislativa spojené s veřejným pojištěním. Legislativa spojená s odpovědností ve zdravotnictví. Zákon o technických požadavcích a zákon o zdravotnických prostředcích.

Požadavky:

Udělení zápočtu:

Zpracování samostatné práce z oblasti legislativy v odpovídajícím rozsahu a kvalitě.

Zkouška:

Zkouškový test (max. 100 bodů). Klasifikační stupnice ECTS.

100-90: A (výborně)

89-80: B (velmi dobře)

79-70: C (dobře)

69-60: D (uspokojivě)

59-50: E (dostatečně)

<50: F (nedostatečně)

Osnova přednášek:

1. Základy práva a správního procesu. Princip a zásady zdravotnické legislativy. Úmluva o biomedicíně.

2. Zákon 372/2011 Sb. o zdravotních službách. Co jsou to zdravotní služby. Systém péče v ČR. Práva pacienta, práva zdravotnického personálu

3. Vztah zdravotnického pracovníka a pacienta. Informovaný souhlas v medicíně. Práva a povinnosti zdravotnického pracovníka a pacienta. Zdravotnická dokumentace, ochrana informací.

4. 96/2004 Sb. Zákon o nelékařských zdravotnických povoláních. Odborná způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání fyzioterapeut. Registrace zdravotnických pracovníků.

5. Systém veřejného zdravotního pojištění. Úhrady z veřejného zdravotního pojištění. Principy cenové regulace - z hlediska legislativy. Lázeňství.

6. Legislativa spojená se zdravotnickou záchrannou službou.

7. Legislativa spojená s integrovaným záchraným systémem.

8. Zákon o technických požadavcích na výrobky . Zákon o zdravotnických prostředcích 268/2014 Sb. - aplikace u fyzioterapeutických přístrojů. Dokumentace potřebná k zdravotnickým prostředkům - magnetoterapie, elektroterapie, vodoléčba a další. Klinické zkoušky a klinické hodnocení přístrojů. Postupy při uvádění nových prostředků zdravotnické techniky na trh.

9. Trestně právní odpovědnost při výkonu zdravotnického povolání

10. Prezentace závěrečných prací

Osnova cvičení:

Předmět nemá cvičení

Cíle studia:

Cílem studia předmětu zdravotnická legislativa je seznámit se se základními legislativními požavky v oblasti zdravotnictví. Legislativa v rámci tohoto předmětu je specializována na výkon povolání zdravotnického záchranáře. Tedy tzv. medicínské právo, zákon o ZZS a IZS, ale také zákony související s financováním zdravotní péče (zákon o veřejném zdravotním pojištění). Studenti se dále seznámí s oblastmi související s zdravotnických prostředků a další zákony související s výkonem povolání zdravotnického záchranáře.

Studijní materiály:

Sádovský, S.: Základy práva. Praha, Karolinum 2003

Vondráček, L.: Základy zdravotnického práva pro posluchače 2. LF UK. Praha, Karolinum 2004

http://osz.cmkos.cz/CZ/Pravo/zdr_predpis.html - výběr nejdůležitějších předpisů pro potřeby zdravotnických odborových organizací k listopadu 2007

http://forum.czechmed.cz/nove/?q=node/34 - přehled základních zákonných předpisů ČR a evropských regulátorů, týkajících se oblasti zdravotnických pomůcek

http://www.mvcr.cz/sbirka/ - sbírka zákonů ČR

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost KL:K-1
Kneppo P.
Kubátová I.

10:00–11:50
(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Sál 1
místnost KL:K-1
Gajdoš O.
Kamenský V.

10:00–11:50
(přednášková par. 2)
Kladno FBMI
Sál 1
St
Čt

Rozvrh na letní semestr 2018/2019:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 19. 8. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3062406.html