Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Urgentní medicína III a válečná chirurgie

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBZUM3 Z,ZK 4 2P+1C česky
Předmět lze klasifikovat až po klasifikaci předmětů:
Chirurgie a traumatologie II. (17PBZCHT2)
Urgentní medicína II. (17PBZUM2)
Přednášející:
Jan Bříza (gar.)
Cvičící:
Robert Pleskot
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

III. blok předmětu urgentní medicína je zaměřen na problematiku oboru v mimořádných podmínkách včetně válečných konfliktů. V těchto souvislostech hraje mimořádnou roli osvojení civilních principů ATLS a vojenských BATLS/BARTS.

Během cvičení se posluchač rekapituluje diferenciálně diagnostické rozvahy a postupy primárního vyšetření ABCDE a osvojí si řešení život přímo ohrožujících stavů včetně poruch srdečního rytmu.

Požadavky:

Požadavky pro udělení zápočtu:

•aktivní přístup během práce s kasuistikou

•příprava na vstupní testy

•100% prezence na cvičeních. Absence bude řešena náhradním termínem dle možnosti vyučujícího.

•úspěšné absolvování zápočtového testu (multi-choice test, min. 60% úspěšnost)

Osnova přednášek:

1. Obecný úvod do problematiky traumat v terénu

2. Traumata hlavy

3. Traumata hlavy a hrudníku

4. Traumata břicha a pánve

5. Traumata páteře a končetin

6. Traumata způsobená fyzikálními vlivy

7. Nejčastější válečná poranění

8. Principy BATLS/BARTS

9. CBRN rizika - 1. část

10. CBRN rizika - 2. část

Osnova cvičení:

EKG a léčba arytmií, elektroimpulsoterapie

KPR u specifických stavů

Operační řízení PNP

Akutní stavy, práce s kasuistikou

Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou urgentní medicíny zaměřenou na traumata a také se základy ošetření válečných zranění. Studenti si osvojí postupy primárního vyšetření ABCDE a řešení život přímo ohrožujících stavů včetně poruch srdečního rytmu.

Studijní materiály:

1) Klein, L., Ferko, A., a kol. Principy válečné chirurgie. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, 2005.

2) Pokorný, J., a kol. Urgentní medicína. 1. vydání. Praha: Galén, 2004.

3) Pokorný, J. Lékařská první pomoc. 2. vydání. Praha: Galén, 2010.

4) Dobiáš, V., a kol. Prednemocničná urgentná medicína. 1. Vydání. Martin: Osveta, 2012.

5) Franěk, O. Manuál dispečera zdravotnického operačního střediska. 8. vydání. Praha: Ondřej Franěk, 2015.

6) Bydžovský, J.: Základy akutní medicíny – druhé, aktualizované a rozšířené vydání 2013

7) prezentace z přednášek a cvičení

Doplňující materiál ke cvičením:

Bydžovský, J.: Základy akutní medicíny – druhé, aktualizované a rozšířené vydání 2013

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost KL:K-330

Pleskot R.

08:00–09:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 2)

Kladno FBMI
Učebna
místnost KL:K-330

Pleskot R.

08:00–09:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 1)

Kladno FBMI
Učebna
Út
St
místnost KL:K-330
Bříza J.
08:00–09:50
(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Učebna
Čt

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 14. 8. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3062106.html