Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Soudní lékařství

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBZSL KZ 2 1P+1C česky
Přednášející:
Radek Matlach (gar.)
Cvičící:
Radek Matlach (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Předmět seznamuje studenty se základními poznatky z oboru soudního lékařství v návaznosti na legislativní a medicinsko- právní problematiku, jejíž znalost se v moderním a právní státě stává nezbytností každého zdravotníka.

Požadavky:

Pro udělení zápočtu a zkoušky student prokáže znalost problematiky zpracováním seminární práce na vybrané téma (shodné s tématy přednášek - viz níže) a ústní zkouškou (obhájení seminární práce - tj. rozhovor na vybrané téma).

Osnova přednášek:

Vymezení pojmu soudního lékařství, koncepce oboru, historie a význam

Smrt, základní pojmy, důkaz smrti,

Smrt mozku, posmrtné odnímání orgánů - dárcovský program, transplantační zákon

Vyšetření na místě nálezu zemřelého, posmrtné změny

Některé mechanismy násilné smrti, typy poranění a jejich diagnostika

Postup při úmrtí v terénu a v nemocničním zařízení

Těhotenství a porod ze soudně:lékařského hlediska, vražda novorozence matkou, násilí vůči dítěti

Náhlé úmrtí, SIDS

Identifikace (forenzní antropologie, stomatologie, sérologie, genetika)

Forenzní toxikologie, alkohol, drogy

Alkohol, drogy v praxi soudního lékaře

Dopravní nehody

Hromadné nehody a katastrofy

Osnova cvičení:

Pracoviště soudního lékařství: úsek pitevní, histologický a histochemický, toxikologický, laboratoř pro výzkum stop biologického původu.

Demonstrace pitvy na oddělení soudního lékařství.

Bioptické vyšetření.

Zánik organismu, smrt, stanovení smrti, posmrtné změny.

Dopravní nehody a jejich následky.

Hromadná neštěstí v soudně lékařské praxi.

Alkohol v soudně lékařské praxi.

Drogy.

Intoxikace v soudním lékařství.

Poranění ostrým, tupým předmětem, střelná poranění, explozivní poranění.

Termická poranění, poranění elektrickým proudem.

Bojové otravné látky.

Tonutí, utonutí, udušení, inhalační trauma, strangulace.

Cíle studia:

Soudní lékařství je předmět, ve kterém je studentům podrobně podán kompletní přehled problematiky soudního lékařství, především však v návaznosti na legislativní a medicinsko- právní problematiku, jejíž znalost se v moderním a právní státě stává nezbytností každého zdravotníka.

Studijní materiály:

HOTTMAR, P.: Soudní lékařství. Praha, Univerzita Karlova, Karolinum, 2003.

BOUŠKA, J.: Soudní lékařství. Praha, Univerzita Karlova, Karolinum, 2002.

Doporučená literatura:

ŠTEFAN, J., MACH, J.: Soudně lékařská a medicínsko:právní problematika v praxi, Praha, Grada Publishing 2005

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost KL:K-332
Matlach R.
16:00–17:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 1)

Kladno FBMI
Učebna
místnost KL:K-332
Matlach R.
16:00–17:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Učebna
Čt

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 4. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3062006.html