Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2018/2019

Anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče III.

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBZARI3 Z,ZK 3 2P+1C česky
Podmínkou zápisu předmětu je, že student získal v předchozích semestrech zápočet z následujících předmětů:
Anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče II. (17PBZARI2)
Urgentní medicína II. (17PBZUM2)
Přednášející:
Jan Pokorný (gar.)
Cvičící:
Robert Pleskot
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Cílem předmětu je péče o nemocné s vyřazenými/selhávajícími základními životními funkcemi, v podmínkách specifických a vysoce odborných přístupů zaměřených na péči o kriticky nemocné.

V oblasti intenzívní a resuscitační péče se soustřeďuje pozornost na základy diagnostiky, principy kontinuálního sledování, ošetřování a léčení pacientů se selhávajícími vitálními funkcemi a na možnosti bioinženýrské substituce selhávajících životních funkcí.

Požadavky:

Požadavky na zápočet:

Účast na cvičeních 100 %, neúčast bude řešena seminární prací.

Namátkové kontroly znalostí během cvičení, opakované neuspokojivé zodpovězení otázek bude negativně hodnoceno směrem k možnosti udělení zápočtu.

Dva testy, multiple choice testy, každý test -20 otázek o 5 možných odpovědích (0-4 správné odpovědi), z přednesených témat (ARIP I,II,III) a témat probraných na cvičeních (včetně ARIP I,II,III). Součet bodů z obou testů 150 a více (z 200 možných). O testu budou studenti informováni nejméně 14 dnů předem. Čas na splnění každého testu 25 minut. Je přípustný pouze jeden pokus na splnění každého testu, neúčast na určeném termínu omlouvají pouze závažné zdravotní komplikace doložené lékařským potvrzením.

Bez splnění výše uvedených podmínek nebude zápočet udělen.

Zkouška:

zkouškový test s úspěšností nejméně 80 % a zodpovězení 2 vylosovaných otázek v teoretické části

Osnova přednášek:

Poruchy vědomí, etiologie, základní vyšetřovací a terapeutické postupy.

Úrazy: kraniocerebrální a spinální poranění, nitrolební tlak, monitorace funkcí CNS.

Poranění hrudníku, břicha, pánve, končetinová traumata, ztrátová poranění.

Termická traumata.

Náhlé cévní mozkové příhody; křečové stavy, infekční a zánětlivá onemocnění CNS.

Intoxikace.

Neodkladné stavy v porodnictví a gynekologii.

Neodkladné stavy v endokrinologii.

Poruchy metabolismu a výživy, poruchy vodního a solného hospodářství a acidobazické rovnováhy.

Osnova cvičení:

1. - 2. Šok a šokové stavy

3. - 4. Termická poranění

5. - 6. Neodkladná resuscitace novorozence a dítěte

7. - 8. Neodkladná resuscitace dospělého a u specifických stavů

9. - 10. Vyšetření a ošetření pacienta se závažným traumatem

Zápočtový test

Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit studenty s péčí o nemocné s vyřazenými/selhávajícími/ základními životními funkcemi, v podmínkách specifických a vysoce odborných přístupů zaměřených na péči o kriticky nemocné.

Studijní materiály:

LARSEN, R. et al.: Anestézie, 2. vydání, Praha: Grada, 2006.

ŠEVČÍK, P., ČERNÝ, V., VÍTOVEC, K., et al.: Intenzivní medicína 2. vydání, Praha: Galen, 2003.

HANDL, Z: Monitorování pacientů v anestesiologii, resuscitaci a intenzivní péči. 4. doplněné vydání, NCO NZO, 2004.

PACHL, J, ROUBÍK, K. et al.: Základy anesteziologie a neodkladné péče, Praha, Karolinum, 2003.

CALLAGHAN, CH., STEPHENSON, T,: Pediatrie do kapsy, Praha: Grada Publishing, 2005.

BARASH, Paul G., CULLEN Bruce F., STOELTING Robert K. a kol. Klinická anesteziologie. 1. vyd. Praha: Grada, 2015, 804 s. ISBN 978-80-247-4053-9.

Doporučená literatura:

WEILEMANN, S., LORENZ, J., et al.: Internistische Intensivmedizin und Notfallmedizin, Springer Medizin Verlag, 2007.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost KL:K-333
Pleskot R.
08:00–09:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 1)

Kladno FBMI
Učebna
místnost KL:K-333
Pleskot R.
10:00–11:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 2)

Kladno FBMI
Učebna
Út
St
místnost KL:K-1
Pokorný J.
10:00–11:50
(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Sál 1
Čt

Rozvrh na letní semestr 2018/2019:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 8. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3061406.html