Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Základy toxikologie

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBZZTX KZ 1 1P česky
Přednášející:
Zdeněk Hon (gar.)
Cvičící:
Zdeněk Hon (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Předmět představuje toxikologie jako multidisciplinární vědu, která se zaměřuje na zkoumání negativního vlivu chemických sloučenin na živé organismy. Studenti se seznámí s nejdůležitějšími chemickými látkami, které mohou vyvolat otravu organismu a se zásadami terapie intoxikací. Obsahem předmětu je objasnění vztahu mezi chemickou látkou a její toxicitou, toxikokinetika, interakce toxických látek s organismem a klinické projevy intoxikace. Ve speciální části je kladen důraz na jedy, které vedou k častým otravám a jedy nejnebezpečnější (oxid uhelnatý, etanol, drogy, léčiva, rostlinné jedy a anorganické jedy).

Požadavky:

Podmínky klasifikovaného zápočtu: Vypracování seminární práce na zadané téma v minimálním rozsahu 4 stran (odevzdání přes Moodle: https://moodle-vyuka.cvut.cz/course/view.php?id=4990) a úspěšné složení písemného testu s volenou odpovědí v průběhu zápočtového období. Tematické okruhy odpovídají odpřednášeným tématům jednotlivých přednášek. Test obsahuje celkem 30 testových otázek.

Bodové hodnocení:

30 - 29 správných odpovědí = 1 (A)

28 - 27 správných odpovědí = 1,5 (B)

26 - 24 správných odpovědí = 2 (C)

23 - 21 správných odpovědí = 2,5 (D)

20 - 17 správných odpovědí = 3 (E)

16 a méně správných odpovědí = 4 (F)

Osnova přednášek:

Vymezení pojmu toxikologie, typy chemických látek, typy expozice, cesty vstupu toxických látek do organismu, distribuce toxických látek, metabolismus toxických látek, exkrece toxických látek, typy reakcí na toxickou látku.

Mechanismy toxického účinku chemických látek.

Klinické projevy intoxikace.

Intoxikace léky

Intoxikace návykovými látkami

Inhalační intoxikace

Intoxikace kyselinami a louhy

Intoxikace alkoholy

Intoxikace těžkými kovy

Intoxikace pesticidy

Methemoglobinizující látky

Intoxikace houbami

Intoxikace rostlinami

Intoxikace živočichy

Obecné zásady terapie intoxikací

Základní postupy při intoxikaci, detoxikace, nespecifická a specifická terapie, eliminační metody.

Osnova cvičení:

není

Cíle studia:

Cílem předmětu je osvojení základních znalostí studentů při poskytování neodkladné pomoci u života ohrožujících intoxikací způsobených léčivy, chemickými látkami průmyslového nebo obchodního původu či při chemických haváriích.

V další části předmětu jsou studenti seznamováni s nejdůležitějšími chemickými látkámi, které mohou vyvolat otravu organismu, se zásadami předlékařské pomoci symptomatické i specifické.

Zvláštní problematiku pak představují teroristicky zneužitelné chemické látky, zásady neodkladné péče, základní principy chemické ochrany v oblasti profylaxe, odmořování a léčby.

Studijní materiály:

- Povinná literatura:

Hon, Z. Intoxikace. In: Navrátil, Leoš et al. Vnitřní lékařství: pro nelékařské zdravotnické obory. 2., zcela přepracované a doplněné vydání. Praha: Grada, 2017, s. 494-508.

Pelclová, D. a kol. Nejčastější otravy a jejich terapie. Praha: Galén, 2009.

Pelclová, D. a kol. Nemoci z povolání a intoxikace. Praha: Karolinum, 2006.

Ševela, K. a kol. Akutní intoxikace v intenzivní medicíně. Praha: Grada, 2002.

- Doplňující literatura:

Heinz, L. a kol. Farmakologie a toxikologie. Praha: Grada, 2004.

Patočka, J. Úvod do obecné toxikologie. Praha: Manus, 2003.

Prokeš, J. a kol. Základy toxikologie. Praha: Galén, 2005.

Horák, J., Linhart, I., Klusoň, P. Úvod do toxikologie a ekologie pro chemiky. Praha: VŠCHT, 2004.

Balíková, M.: Forenzní a klinická toxikologie. Galén: Praha, 2004.

server TOXICOLOGY (Prof. RNDr. Jiří Patočka, DrSc.) - http://www.toxicology.cz/

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost KL:K-330

Hon Z.

10:00–11:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Učebna
St
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 4. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3060906.html