Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Psychologie katastrof a krizové komunikace I.

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBZPK1 Z 1 1C česky
Přednášející:
Cvičící:
Tibor Brečka (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Smyslem předmětu je seznámit studenty s posledními světovými trendy v poskytování pomoci lidem zasaženými mimořádnými událostmi, nabídnout jim pracovní nástroje a podílet se na tvorbě celkové národní a evropské odborné sítě psychosociálního krizového managementu.

Požadavky:

Účast na seminářích - 100% a prezentace seminární práce

Osnova přednášek:

není

Osnova cvičení:

1. týden: zdravotnická psychologie (vymezení pojmu)

2. týden: zdraví a nemoc (nemoc jako svízelná životní situace)

3. týden: psychologická problematika nemoci a nemocného

4. týden: psychologická problematika zraněných a zachraňovaných, bolest, strach a úzkost

5. týden: Komunikace s účastníky katastrof a mimořádných událostí (komunikace s oběťmi, bystandery, záchraná-ři.)

6. týden: Komunikace s médii a s veřejnost (podstata komunikace s médii a veřejností v krizové situaci.)

7. týden: Komunikace se sebevrahem (sebevražda a sebevrah ? základní charakteristiky a komunikace.)

8. týden: Komunikace s těžce nemocnými (zraněnými) a umírajícími (komunikační specifika, podpora, zvládání situace.)

9. týden: Krizová intervence

10. týden: Psychologická neodkladná pomoc (základní charakteristiky a možnosti KI a PNP pro nepsychologické pro-fese).

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

BREČKA, Tibor A. Psychologie katastrof: vybrané kapitoly. Vyd. 1. Praha: Triton, 2009, 119 s. Psyché (Triton). ISBN 978-80-7387-330-1.

SMÉKAL, Vladimír. Pozvání do psychologie osobnosti: člověk v zrcadlení [i.e. zrcadle] vědomí a jednání. 3., opr. vyd. Brno: Barrister, 2009, 461 s. ISBN 978-808-7029-626. VÁGNEROVÁ, Marie. Psychopatologie pro pomáhající profese. Vyd. 4., rozš. a přeprac. Praha: Portál, 2008, 870 s. ISBN 978-80-7367-414-4.

VÁGNEROVÁ, Marie. Psychologie osobnosti. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2010, 467 s. ISBN 978-802-4618-326.

VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie II.: dospělost a stáří. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2007, 461 s. ISBN 978-80-246-1318-5.

VYMĚTAL, Štěpán. Krizová komunikace a komunikace rizika. Vyd. 1. Praha: Grada, 2009, 176 s. Psyché (Grada). ISBN 978-80-247-2510-9.

Doporučená literatura:

ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Policejní psychologie. Plzeň: Aleš Čeněk, 2006, 309 s. ISBN 80-868-9873-3.

HOSKOVCOVÁ, Simona. Psychosociální intervence. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2009, 184 s. ISBN 978-802-4616-261

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost KL:K-234
Brečka T.
16:00–17:50
LICHÝ TÝDEN

(paralelka 1)
Kladno FBMI
Učebna
místnost KL:K-234
Brečka T.
16:00–17:50
SUDÝ TÝDEN

(paralelka 2)
Kladno FBMI
Učebna
St
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 4. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3060306.html