Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Pediatrie

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBZPE KZ 2 1P+1C česky
Přednášející:
Tomáš Rosík (gar.)
Cvičící:
Tomáš Rosík (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Předmět navazující na znalosti anatomie, fyziologie, patofyziologie, farmakologie, vnitřního lékařství a chirurgie klade zvláštní důraz na zvláštnosti onemocnění dětského věku. Cílem je seznámit studenty se základy preventivního a léčebného zaměření dětského lékařství se zvláštním zřetelem na akutní, život ohrožující stavy.

Student se musí obeznámit s příčinami a charakteristickými projevy akutních stavů, které bezprostředně ohrožují život dítěte, s jejich diferenciální diagnostikou a účelnými postupy v rámci neodkladné pomoci, zejména v přednemocniční etapě.

Požadavky:

Znalosti z anatomie, fyziologie, patofyziologie, farmakologie, vnitřního lékařství a chirurgie. Požadavky zápočtu: Aktivní účast na přednáškách a cvičeních. Povolené jsou 2 absence, větší počet absencí bude omluven ze závažných důvodů a jejich náhrada bude řešena individuálně po dohodě s vyučujícím.

Klasifikovaný zápočet: Závěrečný test v rozsahu doporučené literatury a odpřednášené látky v přednáškách, jeho úspěšné zvládnutí na 60%.

Osnova přednášek:

Osnova přednášek:

1. týden: Úvod do pediatrie; rodina, růst a vývoj zdravého dítěte; základy klinické genetiky.

2. týden: Vyšetření dítěte; farmakologie dětského věku

3. týden: Neonatologie, novorozenec s nízkou porodní hmotností, poruchy poporodní adaptace a jejich řešení

4. týden: Nemoci dýchací soustavy u dětí, akutní onemocnění nosní, ušní a krční

5. týden: Nemoci trávicího ústrojí u dětí

6. týden: Nemoci srdce a cév v dětském věku

7. týden: Nemoci ledvin a močových cest u dětí

8. týden: Nemoci žláz s vnitřní sekrecí v dětském věku

9. týden: Nemoci centrálního nervového systému v dětském věku

10. týden: Infekční nemoci dětského věku

Osnova cvičení:

1.týden: Náhlé stavy v pediatrii a základní postupy v neodkladné péči

2.týden: Náhlé kardiální příhody dětského věku

3.týden: Respirační insuficience v dětském věku

4.týden: Ošetřovatelský proces u akutních zánětlivých onemocněních dýchacích cest

5.týden: Alergie - anafylaxe - anafylaktický šok

6.týden: Ošetřovatelský proces u dětí s průjmem, obstipaci, péče o dehydratované dítě

7.týden: Náhlé příhody břišní, péče o dehydratované dítě

8.týden: Náhlé poruchy CNS, bezvědomí, křečové stavy

9.týden: Diabetes mellitus, ošetřovatelský proces

10.týden: Přístup záchranáře k akutnímu stavu dítěte ohrožující život

Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit studenty se základy preventivního a léčebného zaměření dětského lékařství se zvláštním zřetelem na akutní, život ohrožující stavy.

Student se musí obeznámit s příčinami a charakteristickými projevy akutních stavů , které bezprostředně ohrožují život dítěte, s jejich diferenciální diagnostikou a účelnými postupy v rámci neodkladné pomoci, zejména v přednemocniční etapě.

Studijní materiály:

Povinná literatura

1. LEBL, J., PROVAZNÍK, K., HEJCMANOVÁ, L. Preklinická pediatrie. 2., přeprac. vyd. Praha: Galén, 2007. 248 s. ISBN 978-807-2624-386

2. VOTRUBA, Václav, Michal FEDORA a Jiří ŽUREK. Kapitoly z dětské intenzivní péče. 1. vyd. Praha: Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, 2013, 136 s. ISBN 978-80-87023-11-

Doporučená literatura

1. SEDLÁŘOVÁ, Petra.. Základní ošetřovatelská péče v pediatrii. 1. vyd. Praha: Grada, 2008, 248 s. ISBN 978-802-4716-138.

2. MUNTAU, A. Pediatrie. 1. české vyd. Praha: Grada, 2009, 581 s. ISBN 978-802-4725-253.

Přednášky

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost KL:K-330
Rosík T.
14:00–14:50
(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Učebna
místnost KL:K-330
Rosík T.
15:00–15:50
(přednášková par. 1
paralelka 1)

Kladno FBMI
Učebna

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 7. 12. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3060006.html