Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2018/2019

Urgentní medicína I.

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBZUM1 Z 2 2P+1C česky
Přednášející:
Jan Pokorný (gar.)
Cvičící:
Jan Pokorný (gar.), Lukáš Handl
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Urgentní medicína je obor zabývající se multidisciplinární problematikou diagnostiky, prvotního a neodkladného ošetřování a léčení náhle vzniklých stavů ohrožení života, náhlých onemocnění a traumat bezprostředně na místě jejich vzniku, během dopravy postižených pozemními, leteckými nebo vodními prostředky zdravotnické záchranné služby (ZZS) a při přechodu z přednemocniční do nemocniční neodkladné péče.

Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický celek pro zdravotnické záchranáře a z didaktického hlediska je členěn do tří bloků.

Blok zimního semestru 2. Ročníku je zaměřen na diagnostiku, prvotní ošetření a léčbu náhle vzniklých stavů ohrožujících život bezprostředně na místě výskytu, během transportu postižených do cílového zdravotnického zařízení, přechodu z přednemocniční do nemocniční neodkladné péče a během nemocniční neodkladné péče (NNP).

Požadavky:

Zápočet:

docházka na cvičení, max. 1 absence

úspěšné složení zápočtového testu, min. 70% správných odpovědí

Osnova přednášek:

Základní vitální funkce, mechanizmy umírání, náhlá smrt, nečekané úmrtí. Poruchy vědomí, příčiny, diagnostika, základní a rozšířená, terapie

Poruchy dýchání, příčiny diagnostika, základní, rozšířená, zajištění průchodnosti dýchacích cest, umělá plicní ventilace

Poruchy krevního oběhu, příčiny, diagnostika, terapie

Neodkladná resuscitace, řetězec přežití, základní, rozšířená,

Náhlé stavy v kardiologii, akutní koronární syndrom - definice příčiny diagnostika a léčba, bolesti na hrudi, diferenciální diagnostika, náhlé cévní příhody

Arytmie v PNP a NNP. Elektroimpulzoterapie, poruchy kardiostimulátorů/kardioverterů v PNP

Šok - definice, charakteristika, diferenciální diagnostika a terapie v PNP a NNP

Respirační insuficience, akutní stavy dušení, CHOPN, astma bronchiale, chronická respirační insuficience, diferenciální diagnostika, léčba.

Akutní neurologické stavy v PNP , OUP a NNP - poruchy vědomí, kvantitativní a kvalitativní, NCMP, křečové stavy, meningitis, encefalitis, náhlé cefalalgie, netraumatické

obrny

Akutní selhání ledvin. Náhlé příhody u dialyzovaných nemocných. Náhlé příhody urologické netraumatologické

Náhlé příhody břišní v PNP a NNP

Náhlé příhody v gynekologii porodnictví v PNP a NNP - specifika těhotenství, možné akutní komplikace, gestóza, eklampsie krvácení, akutní porod

Náhlé příhody v pediatrii

Akutní stavy v endokrinologii v PNP a NNP diferenciální diagnostika a léčba. Akutní stavy v oftalmologii a v otorinolaryngologii v PNP a NNP

Akutní psychiatrická onemocnění a psychosociální problematika v PNP

Osnova cvičení:

Zajištění průchodnosti dýchacích cest v terénu

Zajištění vstupů do krevního řečiště v terénu

EKG

Akutní stavy v kardiologii

Akutní stavy v neurologii

Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit studenta s problematikou urgentní medicíny, která se zabývá problematikou diagnostiky, prvotního a neodkladného ošetřování a léčení náhle vzniklých stavů ohrožení života, náhlých onemocnění a traumat bezprostředně na místě jejich vzniku, během dopravy postižených pozemními, leteckými nebo vodními prostředky zdravotnické záchranné služby (ZZS) a při přechodu z přednemocniční do nemocniční neodkladné péče.

Studijní materiály:

[1] Navrátil, L., a kol.: Vnitřní lékařství pro nelékařské zdravotnické obory, Grada, Praha 2008

[2] Zima, T., a kol.: Laboratorní diagnostika. Galén, Praha 2002

[3] Pacovský, V.: Klinická propedeutika pro magisterské a bakalářské studium ošetřovatelství. Praha, Karolinum 1999

[4] Pokorný, J.: Lékařská první pomoc, Galén, Praha 2010

[5] Chrobák L.: Propedeutika vnitřního lékařství, Grada, Praha 2007.

[6] Drábková, J.: Polytrauma v intenzívní medicíně, Praha: Galen, 2004.

[7] Pokorný, J., et al.: Urgentní medicína. Praha: Galén, 2004.

[8] Pokorný, J., et al.: Lékařská první pomoc. 2. vydání 2008.

[9] Kasal, E., et al.: Základy anesteziologie, resuscitace a neodkladné péče, LF UK v Plzni

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost KL:K-2
Pokorný J.
12:00–13:50
(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Sál 2
Út
St
Čt
místnost KL:K-1
Handl L.
18:00–19:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 1)

Kladno FBMI
Sál 1

Rozvrh na letní semestr 2018/2019:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 26. 8. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3058806.html