Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Urgentní medicína I.

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBZUM1 Z 2 2P+1C česky
Přednášející:
Jan Bříza (gar.)
Cvičící:
Robert Pleskot
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Urgentní medicína je obor zabývající se multidisciplinární problematikou diagnostiky, prvotního a neodkladného ošetřování a léčení náhle vzniklých stavů ohrožení života, náhlých onemocnění a traumat bezprostředně na místě jejich vzniku, během dopravy postižených pozemními, leteckými nebo vodními prostředky zdravotnické záchranné služby (ZZS) a při přechodu z přednemocniční do nemocniční neodkladné péče. Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický celek pro zdravotnické záchranáře a z didaktického hlediska je členěn do tří bloků. Blok zimního semestru 2. Ročníku je zaměřen na diagnostiku, diferenciální diagnostickou rozvahu, prvotní ošetření a léčbu náhle vzniklých stavů ohrožujících život bezprostředně na místě výskytu, během transportu postižených do cílového zdravotnického zařízení, přechodu z přednemocniční do nemocniční neodkladné péče a během nemocniční neodkladné péče (NNP).

Požadavky:

Požadavky pro udělení zápočtu:

•aktivní přístup během práce s kasuistikou

•příprava na vstupní testy

•100% prezence na cvičeních. Absence bude řešena náhradním termínem dle možnosti vyučujícího. Možnost nahrazování je podmíněna testem z diferenciální diagnostiky oběhu.

•úspěšné absolvování zápočtového testu (multi-choice test, min. 60% úspěšnost)

Osnova přednášek:

Základní vitální funkce, mechanizmy umírání, náhlá smrt, nečekané úmrtí. Poruchy vědomí, příčiny, diagnostika, základní a rozšířená, terapie

Poruchy dýchání, příčiny diagnostika, základní, rozšířená, zajištění průchodnosti dýchacích cest, umělá plicní ventilace

Poruchy krevního oběhu, příčiny, diagnostika, terapie

Neodkladná resuscitace, řetězec přežití, základní, rozšířená,

Náhlé stavy v kardiologii, akutní koronární syndrom - definice příčiny diagnostika a léčba, bolesti na hrudi, diferenciální diagnostika, náhlé cévní příhody

Arytmie v PNP a NNP. Elektroimpulzoterapie, poruchy kardiostimulátorů/kardioverterů v PNP

Šok - definice, charakteristika, diferenciální diagnostika a terapie v PNP a NNP

Respirační insuficience, akutní stavy dušení, CHOPN, astma bronchiale, chronická respirační insuficience, diferenciální diagnostika, léčba.

Akutní neurologické stavy v PNP , OUP a NNP - poruchy vědomí, kvantitativní a kvalitativní, NCMP, křečové stavy, meningitis, encefalitis, náhlé cefalalgie, netraumatické

obrny

Akutní selhání ledvin. Náhlé příhody u dialyzovaných nemocných. Náhlé příhody urologické netraumatologické

Náhlé příhody břišní v PNP a NNP

Náhlé příhody v gynekologii porodnictví v PNP a NNP - specifika těhotenství, možné akutní komplikace, gestóza, eklampsie krvácení, akutní porod

Náhlé příhody v pediatrii

Akutní stavy v endokrinologii v PNP a NNP diferenciální diagnostika a léčba. Akutní stavy v oftalmologii a v otorinolaryngologii v PNP a NNP

Akutní psychiatrická onemocnění a psychosociální problematika v PNP

Osnova cvičení:

Osnova cvičení:

Dif.dg poruch oběhu, hypovolemie, trauma, anafylaxe

Plicní edém, bolest na hrudi

Práce s EKG, hyperkalemie

KPR dospělých

Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit studenta s problematikou urgentní medicíny, která se zabývá problematikou diagnostiky, prvotního a neodkladného ošetřování a léčení náhle vzniklých stavů ohrožení života, náhlých onemocnění a traumat bezprostředně na místě jejich vzniku, během dopravy postižených pozemními, leteckými nebo vodními prostředky zdravotnické záchranné služby (ZZS) a při přechodu z přednemocniční do nemocniční neodkladné péče.

Studijní materiály:

[1] Navrátil, L., a kol.: Vnitřní lékařství pro nelékařské zdravotnické obory, Grada, Praha 2008

[2] Zima, T., a kol.: Laboratorní diagnostika. Galén, Praha 2002

[3] Pacovský, V.: Klinická propedeutika pro magisterské a bakalářské studium ošetřovatelství. Praha, Karolinum 1999

[4] Pokorný, J.: Lékařská první pomoc, Galén, Praha 2010

[5] Chrobák L.: Propedeutika vnitřního lékařství, Grada, Praha 2007.

[6] Drábková, J.: Polytrauma v intenzívní medicíně, Praha: Galen, 2004.

[7] Pokorný, J., et al.: Urgentní medicína. Praha: Galén, 2004.

[8] Pokorný, J., et al.: Lékařská první pomoc. 2. vydání 2008.

[9] Kasal, E., et al.: Základy anesteziologie, resuscitace a neodkladné péče, LF UK v Plzni

[10] Bydžovský, J.: Základy akutní medicíny – druhé, aktualizované a rozšířené vydání 2013

Doplňující materiál ke cvičením:

Bydžovský, J.: Základy akutní medicíny – druhé, aktualizované a rozšířené vydání 2013

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost KL:K-330
Pleskot R.
12:00–13:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 1)

Kladno FBMI
Učebna
místnost KL:K-330
Pleskot R.
12:00–13:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 2)

Kladno FBMI
Učebna
Út
St
místnost KL:K-330
Bříza J.
10:00–11:50
(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Učebna
Čt

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 4. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3058806.html