Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Neurologie

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBZN ZK 2 2P česky
Přednášející:
Tomáš Nedělka (gar.)
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

V přednáškách bude probírána anatomie a fysiologie nervového systému. Základy neurologického vyšetřování. Přehled základních neurologických syndromů.Ve speciální neurologii budou probrány onemocnění periferního a centrálního nervového systému ve vztahu ke specializaci posluchačů.

Požadavky:

Účast na přednáškách není povinná je však žádoucí vzhledem k tomu,že otázky ve zkušebním testu jsou z přednesené problematiky.

Na poslední přednášce bude udílen zápočet po předchozím orientačním přezkoušení.

Podmínkou připuštění ke zkoušce je udělený zápočet.

Závěrečná zkouška je písemný test s 30 otázkami, u každé otázky jsou 4 odpovědi,z nichž alespoň jedna je správná.

Hodnocení 30-28 správně zodpovězených otázek A

27-26 B

25-24 C

23-22 D

21-20 E

Méně jak 20 neprošel

Osnova přednášek:

Anatomie a fyziologie nervového systému

Neurologické vyšetřování,neurologická terminologie, neurologické syndromy, lokalizace poruch

Neurotraumatologie,poruchy vědomí

Postižení periferních nervů,svalová onemocnění,vertebrogenní onemocnění

Epilepsie,bolesti hlavy,tumory CNS

Degenerativní onemocnění, zánětlivá onemocnění, vertebrogenní onemocnění

Cévní mozkové příhody,akutní stavy v neurologii,vyšetřovací metody v neurologii,zápočty.

Osnova cvičení:

není

Cíle studia:

Seznámit posluchače se základy neurologie ve vztahu k jejich studijnímu zaměření. Základy diagnostiky a léčby neurologických onemocnění.

Studijní materiály:

Jiří Tichý a kolektiv:Neurologie. Karolinum nakladatelství University Karlovy 1997

Soňa Nevšímalová,Evžen Růžička,Jiří Tichý a spol.:Neurologie

Karolinum nakladatelství University Karlovy 2002

Odpřednesené přednášky budou uveřejněny na www.stránkách fakulty.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost KL:K-2
Nedělka T.
18:00–19:50
(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Sál 2

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 4. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3058106.html