Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2018/2019

Anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče I.

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBZARI1 Z 2 2P+1C česky
Přednášející:
Jan Pokorný (gar.)
Cvičící:
Robert Pleskot
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Výuka předmětu je zaměřena na péči o nemocné s vyřazením/selháním základních životních funkcí a na specifické a vysoce odborné přístupy v péči o kriticky nemocné.

V oblasti anesteziologie se posluchač seznámí se základními postupy celkového i místního znecitlivění, požadavky na předoperační přípravu, peroperační i pooperační péči a s možnostmi léčby bolesti.

Požadavky:

Účast na cvičeních 100 %, neúčast bude řešena seminární prací.

Namátkové kontroly znalostí během cvičení, opakované neuspokojivé zodpovězení otázek bude negativně hodnoceno směrem k možnosti udělení zápočtu.

Dva testy, multiple choice testy, každý test -25 otázek o 4 možných odpovědích (0-4 správné odpovědi), z přednesených témat a témat probraných na cvičeních. Součet bodů z obou testů 150 a více (z 200 možných). O testu budou studenti informováni nejméně 14 dnů předem. Čas na splnění každého testu 25 minut. Je přípustný pouze jeden pokus na splnění každého testu, neúčast na určeném termínu omlouvají pouze závažné zdravotní komplikace doložené lékařským potvrzením.

Bez splnění výše uvedených podmínek nebude zápočet udělen.

Osnova přednášek:

Charakteristika oboru, historie a význam anestézie, pacient a anestézie, předoperační vyšetření

Přidružená komplikující onemocnění, zhodnocení klinického stavu, volba postupů a způsobu znecitlivění

Premedikace a její význam pro celkovou i lokální anestézii

Celková anestézie - farmakologie celkové anestézie a její techniky

Technické předpoklady celkové anestézie , bioinženýrská zařízení užívaná v průběhu anestézie

Rizika, komplikace a náhlé anesteziologické příhody, mors in tabula

Lokální anestézie - farmakologie lokální anestézie, její možnosti, rizika a komplikace

Sledování pacienta během anestézie a v pooperačním období - dospávací pokoj, JIP chirurgického typu

Speciální anesteziologické postupy I - břišní chirurgie, urologie, ortopedie, traumatologie, porodnictví a gynekologie

Speciální anesteziologické postupy II - hrudní chirurgie, kardiovaskulární chirurgie, neurochirurgie

Ambulantní anestézie, anestézie v PNP

Léčba bolesti

Poznámka - pořadí přednášek se může změnit, sloučit

Osnova cvičení:

1. - 2.

Úvod do oboru a jeho náplň. Úloha anesteziologického týmu při operačních výkonech.

3. - 4.

Monitorovací technika užívaná v anesteziologii. Ukazatele správně vedené anestezie. Podmínky pro propuštění pacienta z operačního sálu po celkové anestezii.

5. - 6.

Anesteziologické techniky pro výkony prováděné na operačním sále. Technika anestezie v přednemocniční neodkladné péči.

7. - 8.

Příprava techniky a pomůcek k celkové anestezii. Příprava techniky a pomůcek k různým typům lokální anestezie.

9. - 10.

Anesteziologická technika pro ambulantní anestezii. Práce na pooperačním pokoji. Průběžný test.

Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit studenty s péčí o nemocné s vyřazenými základními životními funkcemi a se specifickými a vysoce odbornými přístupy v péči o kriticky nemocné.

V oblasti anesteziologie se student seznámí se základními postupy celkového i místního znecitlivění, požadavky na předoperační přípravu, peroperační i pooperační péči a s možnostmi léčby bolesti.

Studijní materiály:

[1] Dostálová, J., ZEMANOVÁ J.: Vybrané kapitoly z anesteziologie, Ostravská univerzita v Ostravě, ZS fakulta, 2006.

[2] HANDL, Z: Monitorování pacientů v anesteziologii, resuscitaci a intenzivní péči. 4. doplněné vydání, NCO NZO, 2004.

[3] BARASH, Paul G., CULLEN Bruce F., STOELTING Robert K. a kol. Klinická anesteziologie. 1. vyd. Praha: Grada, 2015, 804 s. ISBN 978-80-247-4053-9.

[3] Doporučená literatura:

[4] PACHL, J., ROUBÍK, K: Základy anesteziologie a resuscitační péče dospělých i dětí, učební texty Univerzity Karlovy v Praze, Karolinum, 2003.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost KL:K-330
Pleskot R.
08:00–09:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 1)

Kladno FBMI
Učebna
Út
St
místnost KL:K-1
Pokorný J.
12:00–13:50
(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Sál 1
Čt

Rozvrh na letní semestr 2018/2019:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 8. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3057806.html