Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Veřejné zdravotnictví

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBZVZ KZ 1 1P+0C česky
Přednášející:
Jan Bříza (gar.)
Cvičící:
Jan Bříza (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Během výuky je posluchač podrobně seznámen se základy oboru hygiena životního a pracovního prostředí s cílem propojení odborného vzdělání s aplikací na priority ochrany veřejného zdraví. Jsou probírány aspekty vlivu prostředí na lidský organismus, jejich vzájemná vazba, způsoby eliminace rizik, preventivní opatření případně postupy k odstranění specifikovaných vlivů faktorů životního a pracovního prostředí na zdraví populace.Absolvent je schopen samostatně posoudit jednotlivé i komplexní problémy v dané situaci, zhodnotit možná rizika a koncipovat preventivní opatření k nápravě.

Požadavky:

Prokázání znalostí písemným testem.- a zpracování zadané seminární práce z probíraných témat ve vazbě na praktickou činnost oboru záchranář (vypsání témat 3. přednáška, termín odevzdání do 20. 4. 2012)

Minimální počet bodů pro splnění testu je 19 bodů z 30 možných. Test obsahuje 30 otázek se třemi možnými odpověďmi (počet správných odpovědí nula až tři).

Klasifikace testu

A - 29 - 30 bodů

B - 26 - 28 bodů

C - 23 - 25 bodů

D - 22 - 24 bodů

E - 19 - 21 bodů

Účast na přednáškách podle studijního řádu.

Osnova přednášek:

1.Úvod předmětu, základní terminologie, struktura

2. Ochrana veřejného zdraví (determinanty zdraví, indikátory)

3.Systémy poskytování zdravotní péče, typy zdravotnických zařízení a jejich soustavy

4. Projekty podpory zdraví. Monitoring ochrany veřejného zdraví

5.Fyzikální faktory životního prostředí a jejich vliv na lidský organismus. Enviromentální zdraví. Civilizační onemocnění

6.Hygienické požadavky na zřizování a provoz zdravotnických zařízení

7.Hygienické požadavky na zřizování epidemiologicky významných provozů

8.Nemocnice z pohledu veřejného zdraví. Nemocnice - bezpečné místo pro pacienta, personál a okolí

9.Hygiena pracovního prostředí - obecné principy a podmínky. Základy hodnocení zdravotních rizik a hodnocení pracovních rizik

10.Hygiena provozů s rizikem infekce

11. Zásady desinfekce a sterilizace; Provozní řády zdravotnických pracovišť

12.Pracovní lékařství z pohledu veřejného zdraví; presentace seminárních prací

13.Presentace seminárních prací

14.Zápočtový test

Osnova cvičení:

není

Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit studenty se základy oboru hygiena životního a pracovního prostředí s cílem propojení odborného vzdělání s aplikací na priority ochrany veřejného zdraví.

Studenti jsou zde postupně seznamováni s aspekty vlivu prostředí na lidský organismus, jejich vzájemnou vazbou, způsoby eliminace rizik, preventivním opatřením případně postupy k odstranění specifikovaných vlivů faktorů životního a pracovního prostředí na zdraví populace.

Absolvent je schopen samostatně posoudit jednotlivé i komplexní problémy v dané situaci, zhodnotit možná rizika a koncipovat preventivní opatření k nápravě.

Studijní materiály:

[1] PODSTATOVÁ, H.: Mikrobiologie, epidemiologie, hygiena. Olomouc: EPAVA. 2001.

[2] ZAVÁZALOVÁ, H. a kol.: Sociální lékařství a veřejné zdravotnictví. Praha: Karolinum. 2002.

[3] BLÁHA, K., CIKRT, M.: Základy hodnocení zdravotních rizik. SZÚ. 1996.Kolektiv autorů: Manuál prevence v lékařské praxi. I. - VI. Díl. Fortuna. 1998.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost KL:K-1
Bříza J.
18:00–19:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Sál 1
St
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 6. 12. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3057406.html