Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Zimní výcvikový kurz

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBZZVK Z 1 7XD česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
Ústav tělesné výchovy a sportu
Anotace:

Sportovně pohybové aktivity představují jeden ze základních fenoménů lidského bytí a podílí se na všech složkách dění moderní společnosti. Jsou jedním ze základních elementů procesu přispívajícího ke kvalitě života a ke zdraví.

Výuka bude probíhat formou výběru sportovního odvětví z nabídky Ústavu tělesné výchovy a sportu při ČVUT

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

sjezdový a běžecký pro začátečníky i pokročilé

sjezdový a běžecký pro začátečníky i pokročilé

sjezdový a běžecký pro začátečníky i pokročilé

sjezdový a běžecký pro začátečníky i pokročilé, snowboardový pro začátečníky

kurz je pouze běžecký

Možnost plnit požadavky pro instruktora lyžování.

sjezdový + běžecký + snowboardový

sjezdový + běžecký + snowboardový pro pokročilé

sjezdový + běžecký + snowboardový

Možnost plnit požadavky pro instruktora lyžování.

sjezdový pro mírně pokročilé i pokročilé

sjezdový pro mírně pokročilé i pokročilé

sjezdový a snowboardový pro mírně pokročilé a pokročilé

Cíle studia:

Součástí tohoto procesu je harmonicky vyrovnaná osobnost ve sférách biopsychosociospirituální pohody každého jedince. Sportovně pohybové aktivity májí velký význam a vliv na zdraví jedince; jsou označovány jako základní prvek zdraví.

Studijní materiály:

Valjent, Zdeněk: Výchova k aktivnímu životnímu stylu (nejen zdravotnických záchranářů), Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT, 1. vydání, 2013, ISBN 978-80-01-05367-6

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 4. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3056006.html