Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Identifikace dynamických systémů

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2371094 Z,ZK 4 2P+1C česky
Přednášející:
Milan Hofreiter (gar.)
Cvičící:
Milan Hofreiter (gar.), Růžena Petrová
Předmět zajišťuje:
ústav přístrojové a řídící techniky
Anotace:

Předmět je zaměřen na vysvětlení základních identifikačních metod pro získání matematického popisu deterministického nebo stochastického sytému. Podrobněji je vysvětlena experimentální identifikace především lineárních stochastických i deterministických dynamických systémů a na několika příkladech je vysvětlena i analytická identifikace využívající matematicko-fyzikální analýzy. Uvedené identifikační postupy jsou soustředěny především na nejčastěji v praxi využívané metody.

Požadavky:

Předpokládají se základní znalosti z automatického řízení a zkušenost s Matlabem.

Osnova přednášek:

1. Základní pojmy z identifikace;

2. Analytická a experimentální identifikace;

3. Typy modelů, parametrické a neparametrické modely;

4. Experimentální identifikace využitím deterministických signálů;

5. Parametrizace přechodových, impulsních and frekvenčních charakteristik;

6. Základní pojmy z pravděpodobnosti a stochastických procesů;

7. Off-line a on-line identifikace stochastických procesů;

8. Metoda nejmenších čtverců;

9. Modely ARMA, AR, MA,ARX,OE, ARMAX,BJ;

10. Metoda chyby predikce;

11. Metoda maximální věrohodnosti;

12. Identifikace v uzavřené smyčce.

Osnova cvičení:

Řešení 3 základních úkolů:

1) Identifikace využitím matematicko-fyzikální analýzy.

2) Odhad struktury a parametrů lineárního procesu pomocí generovaného deterministického signálu.

3) Identifikace stochastického procesu pomocí experimentální identifikace.

Cíle studia:

Po absolvování tohoto předmětu student musí být schopen identifikovat ze změřených signálů neznámý systém popsatelný lineárním časově invariantním modelem.

Studijní materiály:

M. Hofreiter: Identifikace systémů I, Skriptum ČVUT, Praha, 2009

P.Noskievič: Modelování a identifikace systémů, Montanex a.s.,1999

J.Soukup, R.Petrová: Identifikace soustav, Skriptum ČVUT, Praha, 2004

L.Ljung: System Identification - Theory for User, Prentice Hall PTR, 1999

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost T4:A1-405b
Hofreiter M.
10:45–12:15
SUDÝ TÝDEN

(paralelka 1)
Dejvice
Poč. učebna 405b
Út
místnost T4:A1-306
Hofreiter M.
12:30–14:00
(přednášková par. 1)
Dejvice
Učebna 306
St
Čt

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 27. 1. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3054006.html