Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Renewable Energy Sources

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
E151702 Z,ZK 5 2P+2C
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav energetiky
Anotace:

Náplň předmětu představuje přehled v současnosti využívaných obnovitelných zdrojů energie. Předmět se v širších souvislostech zabývá jejich domácím i světovým potenciálem, možnostmi jejich využití a vlivem na životní prostředí. Předmět se rovněž detailněji zabývá vybranými technologiemi využití obnovitelných zdrojů energie. Důraz je kladen na především na ty zdroje, které mají v ČR největší potenciál, zejména energie vody, větru, solární energie a bioenergie, ale nejsou opomenuty i další druhy obnovitelných zdrojů, jako např. geotermální energie, energie oceánu, a jiné.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Potenciál využití obnovitelných zdrojů energie v ČR i ve světě

2. Bioenergie I.

3. Bioenergie II.

4. Vodní energie I.

5. Vodní energie II. ? energie oceánů

6. Větrná energie

7. Solární energie

8. Geotermální energie

9. Alternativní energie ? vodíkové technologie, atd.

Osnova cvičení:

Náplní cvičení je především samostatná práce studentů, kteří si připravují krátké seminární práce na zadaná témata. Svoji práci prezentují před ostatními studenty a diskutují o dané problematice.

Součástí předmětu je i exkurze na některé reálné aplikace obnovitelných zdrojů energie, např. bioplynová stanice, elektrárna na biomasu nebo vodní elektrárna.

Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 1. 6. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3029306.html