Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Energy Audit and Legislation

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
E152028 KZ 5 2P+2C anglicky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav energetiky
Anotace:

Předmět se zabývá metodikou a významem energetického auditu. Ukazuje aplikace zákona o hospodaření energií na racionální využívání energie v komunální sféře a průmyslu, zákonu o životním prostředí, včetně základních právních předpisů se vztahem k energetice a ochraně životního prostředí ovlivňovaného energetickými zdroji, včetně evropské legislativy. Dále se předmět zabývá analýzou trvale udržitelného rozvoje z pohledu energetiky ve vztahu k životnímu a pracovnímu prostředí. Součástí předmětu je i zpracování, vyhodnocení a prezentace jednoduchého energetického auditu.

Požadavky:

Uživatelské znalosti excelu wordu power pointu, základní znalosti z oblasti energetických zdrojů a spotřebičů (definice účinnosti, spotřeba paliva atd.), základy termodynamiky.

Osnova přednášek:

Osnova přednášek:

Metodika a význam energetického auditu.

Aplikace zákona hospodaření energií na racionální využívání energie v komunální sféře a v průmyslu.

Zákon o životním prostředí.

Základní právní předpisy se vztahem k energetice a k ochraně životního prostředí ovlivňovaného energetickými zdroji.

Trvale udržitelný rozvoj z pohledu energetiky. Životní a pracovní prostředí.

Osnova cvičení:

Osnova cvičení bude zaměřena na návrh, zpracování, vyhodnocení a prezentaci jednoduchého energetického auditu pro vybraný energetický zdroj či spotřebič.

Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3027406.html