Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Dějiny architektury IV

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
513DA4DB ZK 2 2P+0C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav teorie a dějin architektury
Anotace:

Předmět se zabývá architekturou klasicismu a historismu (neostylů) 19. století až po secesi a věnuje pozornost dopadu nových technologií a materiálů (litina, železobeton) na architekturu. Podrobněji se studuje vznik moderní architektury, historie meziválečných avantgardních hnutí 20. století (Bauhaus, konstruktivisté, De Stijl) a díla jejich protagonistů (Loos, Wright, Le Corbusier). Závěrem se přednáší historie české meziválečné architektury.

Požadavky:
Osnova přednášek:

OSVÍCENSTVÍ A PRŮMYSLOVÁ REVOLUCE, 18. A 19. STOLETÍ

21. 2. 2018 - KLASICISMUS, ROMANTISMUS, NEOSTYLY

28. 2. 2018 - NÁJEMNÍ DŮM

7. 3. 2018 - ARCHITEKTURA A INŽENÝRSTVÍ

14. 3. 2018 - PRŮMYSLOVÉ A ZAHRADNÍ MĚSTO, CHICAGSKÁ ŠKOLA, ARTS AND CRAFTS

PŘELOM STOLETÍ, ZÁRODKY MODERNÍ ARCHITEKTURY

21. 3. 2018 - PŘELOM STOLETÍ, OD SECESE K MODERNĚ

28. 3. 2018 - OD ŽELEZOBETONU K MODERNÍ ARCHITEKTUŘE, SOULAD PRŮMYSLOVÉ, ŘEMESLNÉ VÝROBY A UMĚNÍ

4. 4. 2018 - LOOS, WRIGHT

MEZIVÁLEČNÁ ARCHITEKTURA

11. 4. 2018 - EMOCIONÁLNĚ VYPJATÉ POJETÍ ARCHITEKTURY NA POČÁTKU DVACÁTÉHO STOLETÍ

18. 4. 2018 - DE STIJL, BAUHAUS

25. 4. 2018 - NÁVRAT TRADICE, KONZERVATIVNÍ TENDENCE, ARCHITEKTURA A IDEOLOGIE

2. 5. 2018 - RUSKÁ AVANTGARDA, NOVÁ VĚCNOST, PREFABRIKACE

9. 5. 2018 - LE CORBUSIER 1, CIAM

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

- http://dejiny.fa.cvut.cz

- Pavel Vlček, Dějiny architektury (neo)klasicismu a 19. století (skripta), ČVUT v Praze, 2009.

- Petr Vorlík, Dějiny architektury dvacátého století (skripta), ČVUT v Praze, 2010.

- Kenneth Frampton, Moderní architektura. Kritické dějiny, Academia, 2004.

Doporučená literatura:

- Matúš Dulla (ed.) - Milena Hauserová - Michael Rykl - Petr Vorlík - Pavel Kalina - Hubert Guzik - Lukáš Beran - Oldřich Ševčík - Ondřej Beneš, Kapitoly z historie bydlení, ČVUT v Praze 2014.

- Oldřich Ševčík, Programy a prohlášení architektů XX. století (skripta), ČVUT v Praze, 1999-2011.

- Peter Gössel - Gabriele Leuthäuser, Architektura 20. století, Taschen, 2006.

- Dennis Sharp, Twentieth Century Architecture. A visual history, Lund Humphries London, 1991.

Poznámka:
Další informace:
https://www.fa.cvut.cz/cs/studium/predmety/4852-dejiny-architektury-iv
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 9. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3023206.html