Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Makroekonomie 1

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
818MAKE1 Z,ZK 4 2+2 česky
Přednášející:
René Hladík (gar.)
Cvičící:
René Hladík (gar.)
Předmět zajišťuje:
Katedra softwarového inženýrství
Anotace:

Cílem kurzu Makroekonomie je uvést studenty srozumitelným způsobem do problematiky moderní Makroekonomie. Důraz je kladen na praktické aplikace pro hospodářskou politiku ČR a na reálie světové ekonomiky.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Přehled makroekonomie

2. Měření hrubého domácího produktu a důchodu

3. Spotřeba a investice

4. Teorie determinace produktu

5. Peníze a obchodní bankovnictví

6. Hospodářský cyklus

7. Nezaměstnanost

8. Inflace

9. Účinek peněz na produkt a ceny

10. Fiskální politika, deficity a vládní dluh

11. Ekonomický růst

12. Mezinárodní obchod a teorie komparativních výhod

13. Směnné kurzy a mezinárodní finanční systém

14. Teorie veřejné volby

Osnova cvičení:

1. Přehled makroekonomie

2. Měření hrubého domácího produktu a důchodu

3. Spotřeba a investice

4. Teorie determinace produktu

5. Peníze a obchodní bankovnictví

6. Hospodářský cyklus

7. Nezaměstnanost

8. Inflace

9. Účinek peněz na produkt a ceny

10. Fiskální politika, deficity a vládní dluh

11. Ekonomický růst

12. Mezinárodní obchod a teorie komparativních výhod

13. Směnné kurzy a mezinárodní finanční systém

14. Teorie veřejné volby

Cíle studia:

Znalosti:

Osvojení znalostí Mikroekonomie v rozsahu základní učebnice (Samuelson).

Schopnosti:

Samostatné ekonomické uvažování.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Hladík, R.: Ekonomie, RENECO Ústí n. L. 2008.

Doporučená literatura:

[2] Samuelson, P. A., Nordhaus, W.: Ekonomie, 13. vyd., Praha 2009.

[3] Holman, R.: Ekonomie, Praha, Beck 2008.

Studijní pomůcky:

Učebna vybavená datovým projektorem.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 10. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3022406.html