Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Přípravný kurz z matematiky 1

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
818PKM1 Z 2 0+3 česky
Předmět je náhradou za:
Přípravný kurz z matematiky 1 (818PRK1)
Přednášející:
Linda Mrázková (gar.)
Cvičící:
Linda Mrázková (gar.)
Předmět zajišťuje:
Katedra softwarového inženýrství
Anotace:

Přípravný kurz z matematiky sjednocuje znalosti studentů v kapitolách středoškolské matematiky, prohlubuje základní matematické dovednosti využívané v ostatních předmětech.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Lineární, kvadratické, logaritmické, exponenciální, goniometrické rovnice a nerovnice, rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou, komplexní čísla, indukce, funkce, kombinatorika, polynomy, rozklad racionální funkce na parciální zlomky, posloupnosti.

Osnova cvičení:

Lineární, kvadratické, logaritmické, exponenciální, goniometrické rovnice a nerovnice, rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou, komplexní čísla, indukce, funkce, kombinatorika, polynomy, rozklad racionální funkce na parciální zlomky, posloupnosti.

Cíle studia:

Znalosti:

Studenti prohlubují znalosti vlastností funkcí a operace s nimi.

Schopnosti:

Studenti si zvyšují efektivitu při řešení úloh zejména matematické analýzy a algebry.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Polák Josef, Přehled středoškolské matematiky, ISBN:8071962678.

Doporučená literatura:

[2] Polák Josef, Středoškolská matematika v úlohách I, ISBN: 8071963372.

[3] Polák Josef, Středoškolská matematika v úlohách II, ISBN: 8071961663.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 10. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3021506.html