Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Úvod do dititalizace zvuku

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BI-UDZ ZK 2 2P česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra počítačových systémů
Anotace:

Studenti se v předmětu Úvod do digitalizace zvuku dozvědí o tom, jak je zvuk chápán z fyzikálního pohledu. Dále se seznámí se způsoby konverze zvuku z jeho fyzikální podoby do podoby analogové a z ní, vzorkováním, do podoby digitální. Studenti budou mít možnost nahlédnout do následného zpracování zvuku pomocí filtrace a efektů a naučí se, jaké souborové formáty jsou standardní pro ukládání digitálního zvuku jak v nekomprimované (WAV) podobě, tak s použitím standardních komprimovaných formátů jako např. MPEG Audio Layer 3. V závěru kurzu se studenti seznámí se způsoby syntézy zvuku a mluveného slova a se způsoby převodu mluveného slova zpět na text. Nebudou chybět praktická využití v nejrůznějších sférách života včetně rozpoznávání zdrojů zvuku pro kriminalistické účely. Závěrečná přednáška se bude využití v hudbě.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Fyzikální podstata zvuku

2. Vnímání zvuku

3. Historie zpracování zvuku

4. Úvod do digitalizace zvuku

5. Analýza zvuku I.

6. Analýza zvuku II

7. Principy digitalizace zvuku, vzorkování, chyby

8. Syntéza zvuku I - zpracování zvuku,

9. Syntéza zvuku II ? filtry, efekty

10. Komprese zvuku, toky

11. Praktické využití digitalizovaného zvuku, inteligentní systémy, identifikace zvuku a jeho zdrojů

12. Hudba

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem předmětu je poskytnout studentovi základní povědomí z oblasti digitalizace zvuku. Po fyzikálních principech zvuku se studenti naučí jakým způsobem je zvuk reprezentován v analogové a digitální podobě a jakým způsobem se v počítači ukládá. Studenti získají základní informace také o zpracování zvuku - filtrace, analýzy a syntézy.

Studijní materiály:

Kester W.: Analog-Digital Conversion. Seminar notes. 2004.

Lavry D.: Sampling Theory For Digital Audio. 2004.

Kotrubenko V.: Tajemství syntezátorů. 1987.

Poznámka:

Rozsah=prednasky:2p

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 10. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2967306.html