Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2018/2019

Finanční trhy

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
BI-FTR Z,ZK 4 2P+2C
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra softwarového inženýrství
Anotace:

Finanční sektor prošel v nedávné minulosti hlubokou transformací, která přinesla rozvoj strukturovaných produktů, změnu pohledu na problematiku kreditního rizika, globalizaci obchodních aktivit a s tím související zvýšený důraz na využití matematických a informatických nástrojů a jejich správnou aplikaci. Mnoho firem potřebuje pro správu svých finančních aktivit absolventy technických oborů, kteří mají dostatečné znalosti ICT a matematiky, ale zároveň rozumí problematice finančních trhů. Kurz Finanční trhy proto zahrnuje jak popis fungování finančních trhů a stím spojené ekonomické teorie, tak přehled matematických a statitických nástrojů, které se v této oblasti používají.

Požadavky:

Předmět je určen pro bakalářské studium, doplňuje povinně-volitelné ekonomicko-manažerské předměty. Vyžaduje absolvování základního kurzu matematické analýzy a statistiky.

Osnova přednášek:

- Základní přehled finančního systému

- Úroky, peněžní trh, trh s dluhopisy

- Akciové a devizové trhy

- Modelování finančních časových řad

- Ohodnodování investic, riziko, hodnota portfolia, CAPM model

- Teorie efektivních trhů, vydávání cenných papírů

- Vyplácení dividend, kapitálová struktura a hodnota společnosti

- Kreditní riziko

- Risk management a finanční deriváty: futures a forward kontrakty, oceňování opcí

- Finanční instituce a finanční krize, role centrální banky

Osnova cvičení:

- Úrokový počet, oceňování dluhopisů

- Oceňování akcií

- Modelování finančních časových řad

- Ohodnodování investic, riziko, hodnota portfolia, CAPM model

- Finanční deriváty: futures a forward kontrakty, oceňování opcí

Cíle studia:

Cílem kurzu je seznámit studenty FIT s problematikou finančních trhů, zejména s jejími ekonomickými aspekty a s používanými matematickými nástroji. Získané dovednosti budou aplikovány za využití dostupných informačních technologií.

Studijní materiály:

F. S. Mishkin, S. G. Eakins: Financial Markets and Institutions

R. A. Brealey, S. C. Myers, F. Allen: Principles of Corporate Finance

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 7. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2961106.html