Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Enterprise Data Warehouse systémy

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
MI-EDW Z,ZK 4 2P+1C česky
Předmět je náhradou za:
Dobývání znalostí z databází (MI-KDD)
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra aplikované matematiky
Anotace:

Cílem předmětu je poskytnout studentům celistvou informaci o návrhu, architektuře a budování datových skladů. Výklad bude doplněn praktickými zkušenostmi z návrhu a nasazení velkých DW řešení v prostředí ČR.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Kontext BI v rámci komerční firmy

2. Základní funkce BI

3. Přístup k datové architektuře a datové modelování v BI

4. Datová integrace

5. BI Analytics

6. BI Analytics

7. Appliance systemy pro BI a Big data

8. BI Governance

9. Business Metadata

10. Data Governance, Datová kvalita

11. BI Operations

12. Jak sestavit BI archtekturu

13. Metodika budování BI řešení

Osnova cvičení:

Studenti budou ve čtyřčleyných týmech postupně (v souladu s vývojem přednášek) řešit konkrétní úlohu na návrh DW řešení. Jednotlivá zadání projektů budou vycházet z výukových materiálů firmy Teradata, nebudou ale vázány na Teradata technologii.

Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 27. 2. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2960806.html