Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

CATIA pro energetiku

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2156025 Z 2 0P+3C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav energetiky
Anotace:

Základní seznámení s prací v prostředí Catia v6. Řešení modelů dílčích komponent (čerpadlo, výměník) energetických zařízení (elektráren, tepláren, výtopen). Tvorba soustav energetických zařízení z dílčích komponent (potrubní trasa regeneračního ohřevu napájecí vody). Návrh vybrané dílčí komponenty a její začlenění do soustavy energetického systému (např. hlavní napájecí čerpadlo v trase regeneračního ohřevu jaderné elektrárny). Využití vytvořených modelů v dalších výpočtových softwarech (Fluent, Comsol).

Požadavky:
Osnova přednášek:

- Úvod do prostředí Catia v6

- Operace s dokumenty Catia v6

- Vytváření mechanických částí

- Práce s Feature based modelingem

- Vytváření sestav a jejich animací

- Vytváření výkresové dokumentace

- Konkrétní konstrukční cvičení (potrubní trasy, tlakové nádoby, výměníky atd.)

Osnova cvičení:

Lekce 1:Úvod do prostředí Catie v6

- Seznámení s prostředím Enovie, Seznámení s prostředím Catie v6., VPM Navigátor

Lekce 2:Operace s dokumenty Catia v6

- Import, export dat, Hledání dat v prostředí Catia, Práce ze soubory (odemykání/zamykání, změna vlastností souborů)

Lekce 3:Vytváření mechanických částí

- Tvorba PLM Objektů, Seznámení s Part designem, Tvorba náčrtů, Používání vazeb, Závislost rozměrů, tvorba ekvivalentních rozměrů,

Lekce 4:Práce s Feature based modelingem

- Základ práce s Base a Shelable features, Úpravy modelů pomocí lokálních modifikátorů

Lekce 5:Vytváření sestav a jejich animací

- Umisťování komponent do sestav, Vytváření vazeb mezi komponentami, Vytváření funkčního modelu, Animace Mechanismů

Lekce 6:Vytváření výkresové dokumentace

- Vkládání modelů do výkresů, Vytváření pohledů, Vytváření detailních pohledů a řezů, Práce s kótami

Lekce 7:Konkrétní konstrukční cvičení

- Tvorba konkrétních součástí, sestav (např.: Potrubní trasy, Tlakové nádoby, Výměníky tepla)

Lekce 8:Samostatná konstrukční činnost

- Práce v konstrukční skupině, Tvorba vybraných komponentů pod vedením školitelů (např.: Hlavní cirkulační čerpadlo, Tlaková nádoba, Parní generátor, Kompenzátor objemu)

Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 8. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2920806.html