Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Právo (všeobecné)

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
105XPR Z 1 2P česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra společenských věd
Anotace:
Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cíle:

Výuka je zaměřena na základní otázky právní teorie a základní instituty občanského práva, správního práva a ústavního práva. Klade si za cíl poskytnout posluchačům základy právní kultury, poskytnout přípravu pro snadnější orientaci v občanském životě i praxi po ukončení studia.

Studijní materiály:

Knapp.V.: Teorie práva, C.H.Beck,1995

-Varvařovský.P.: Základy práva, ASPI,a.s., 2009

-Ústava České republiky

1) učebnice Teorie státu a práva (prof. Knapp)

2) učebnice Ústavního práva (Klíma a kolektiv)

3) učebnice Občanského práva (Knappová, Šestka)

4) učebnice Obchodního práva (Pelikánová, Černá)

5) Základy práva pro neprávníky (Spirit)

6) učebnice Pracovního práva (Brádlerová)

7) Komentované texty zákonů vydané v edici Berck

Poznámka:

uzavřen (105YPRA)

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 4. 8. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2893106.html