Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Heat Exchangers and Boilers

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
E151559 Z,ZK 5 2P+2C
Přednášející:
Pavel Skopec, Tomáš Dlouhý
Cvičící:
Pavel Skopec, Tomáš Dlouhý
Předmět zajišťuje:
ústav energetiky
Anotace:

Tento předmět se zabývá základním tepelným výpočtem přestupů tepla v obvyklých výměnících využívaných v energetice. Dále se zabývá typy kotlů, stanovením jejich účinností a tepelných ztrát, včetně základních stechiometrických výpočtů spalovacího procesu.

Požadavky:
Osnova přednášek:

- Výměníky tepla v energetice (funkce, dělení, typy, požadavky, provozní podmínky výměníků tepla)

- Konstrukční návrh výměníku tepla (druhy tepelných výpočtů, postup návrhu výměníku tepla, průběhy teplot ve výměníku tepla, střední logaritmický spád)

- Výpočet sdílení tepla při návrhu výměníku (mechanismy sdílení tepla, výpočet sdílení tepla trubkou, součinitelé přestupu a prostupu tepla, určení teplosměnné plochy výměníku, hydraulický a aerodynamický výpočet, výsledný návrh výměníku tepla)

- Spalování a kotle (energie, fosilní paliva a jejich vlastnosti, biomasa, složení paliv, výhřevnost a spalné teplo, rozdílnosti jednotlivých paliv (kapalná, plynná, pevná), přepočty paliv)

- Spalování paliv (hoření, modely spalování pevných a kapalných paliv, stechiometrické výpočty, stanovení průtoku vzduchu a spalin)

- Model nedokonalého spalování (vliv nedokonalosti procesu na složení a objem spalin)

- Jakost spalování (kontrola a metodika kontroly spalování, určení součinitele přebytku vzduchu)

- Účinnost a tepelné ztráty kotle (rozdíly při spalování pevných, kapalných a plynných paliv)

- Kotle (dělení, typy, použití)

- Kotel, jeho funkce a začlenění v oběhu výtopny

- Parní kotel, jeho funkce a začlenění v oběhu kondenzační elektrárny a průmyslu využívajícím odpady

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:
Další informace:
www.energetika.cvut.cz
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 1. 6. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2864806.html