Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Epidemiologie a infekční choroby

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBREICH KZ 3 2P česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Posluchač je podrobně seznámen s metodami práce oboru používaných v epidemiologii přenosných nemocí, tak i v epidemiologii životního prostředí, onemocnění neinfekčního původu a je schopen koncipovat a zajistit řešení řady priorit ochrany veřejného zdraví.

Požadavky:

požadavky: 100% účast na přednáškách,

písemné prokázání získaných znalostí testem,

složení zkoušky předepsanou formou.

Osnova přednášek:

Přednášky:

Epidemiologická metoda práce

Epidemiologie životního prostředí

Neinfekční epidemiologie ( nádorová onem., kardiovaskulární choroby, diabetes aj.)

Principy surveillance

Akutní respirační onemocnění

Střevní nákazy

Neuroinfekce

Virové hepatitidy

Sexuálně přenosné nákazy

Parazitární infekce a nákazy přenosné na člověka

Infekce s přírodní ohniskovostí

Nozokomiální infekce a antibakteriální rezistence

Nově se objevující infekce

Vakcinační programy

Osnova cvičení:

Neurčena

Cíle studia:

Cíle:

získat základní znalosti v předmětu v rozsahu nezbytném pro výkon povolání v oboru Radiologický asistent.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

Göpfertová D., Pazdíra P., Daňová J. : Epidemiologie, Karolinum, Praha, 2006

Podstatová, H. : Mikrobiologie, epidemiologie, hygiena, Epava, Olomouc, 2001

Lobovská A., a kol. : Infekční nemoci, Karolinum, Praha, 2001

Podstatová, H. : Hygiena zdravotnických zařízení a nová legislativa, Epava, Olomouc, 2002

Zloch, Z. : Kapitoly z hygieny pro bakalářské medicínské studium, Karolinum, Praha

Doporučená literatura:

Současně platná legislativa vztahující se k:

předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění

očkování proti infekčním nemocem

ochraně veřejného zdraví

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 6. 7. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2850006.html