Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Angiografie a intervenční radiologie

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBRAR ZK 1 1P česky
Přednášející:
František Jira (gar.)
Cvičící:
František Jira (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Posluchači jsou seznámeni s principem a obecnými zákonitostmi zobrazování digitální subtrakční angiografií, s vyšetřovacími postupy při zobrazování mozkových tepen, periferního a centrálního řečiště, při vyšetření srdce a při vyšetření žilního systému. Dále jsou obeznámeni s cévními i necévními intervenčními metodami, se strategií jednotlivých postupů a s riziky intervenčních výkonů. Jsou podány základní informace o angiografickém a intervenčním instrumentáriu.

Požadavky:

100% účast na přednáškách (neúčast pouze z vážných důvodů).

Zkouška: písemný test – dvě otevřené otázky (úlohy) se širokou odpovědí s vymezenou strukturou.

Časový limit testu: 60 minut.

Osnova přednášek:

1.Historie intervenční radiologie, digitální subtrakční angiografie, princip zobrazení, technické vybavení, strategie výkonu.

2.Vyšetřovací postupy, rizika a komplikace výkonů, příprava k vyšetření a ošetření po výkonu, přístupové cesty pro angiografická vyšetření.

3.Instrumentrárium, stenty, embolizační materiál, radiační zátěž, kontrastní látky.

4.Postup vyšetření mozkových cév.

5.Intervenční výkony na mozkových cévách.

6.Postup vyšetření jednotlivých částí aorty.

7.Postup vyšetření viscerálních tepen.

8.Intervenční výkony na viscerálních cévách.

9.Postup vyšetření tepen pánevního řečiště, tepen dolních končetin a tepen horních končetin.

10.Intervenční výkony na tepnách pánevního řečiště, tepnách dolních a horních končetin.

11.Postup vyšetření spinálních tepen, intervence.

12.Koronarografie, invazivní kardiologie.

13.Nevaskulární intervence.

14.Intervenční výkony prováděné pod CT kontrolou.

Osnova cvičení:

Neurčena.

Cíle studia:

1.Získání znalostí a vědomostí, jež bude student schopen aplikovat v praxi, v rozsahu nezbytném pro výkon profese radiologický asistent.

2.Seznámení studentů s digitální subtrakční angiografií jako invazivní vyšetřovací metodou cévního řečiště ve smyslu diagnostického a terapeutického výkonu. Studenti jsou dále seznámeni s výhodami a nevýhodami, indikacemi a kontraindikacemi tohoto zobrazování, jakož i s otázkami přípravy a premedikace před výkonem, následné péče o klienta po výkonu či možných komplikací během a po výkonu.

Studijní materiály:

1.Čihák, R. (1997). Anatomie, III. díl. Praha: Grada Publishing.

2.Chudáček, Z. (1995). Radiodiagnostika, I. díl. Brno: IDVPZ.

3.Kolář, J. (1984). Úvod do nových radiodiagnostických metod. Praha: Avicenum.

4.Krajina, A., Hlava, A. (1999). Angiografie. Hradec Králové: Nucleus.

5.Krajina, A., Peregrin, J. (2005). Intervenční radiologie - Miniinvazivní terapie. Hradec Králové: Olga Čermáková.

6.Procházka, V., Čížek, V., et al. (2012). Vaskulární diagnostika a intervenční výkony. Praha: Maxdorf Jessenius.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost ÚVN
Jira F.
15:00–15:50
(přednášková par. 1)
Dejvice
ÚVN Praha
St
Čt

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 19. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2849706.html