Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Nukleární medicína-klinická praxe

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBRNMK Z,ZK 7 80XH česky
Přednášející:
Cvičící:
Jana Hudzietzová (gar.), Markéta Novotná, Eva Švarcpiková, Jaromíra Turková
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Studenti si praktickou formou prohloubí získané teoretické a praktické znalosti. Pod vedením příslušných radiologic-kých asistentů budou provádět jednotlivé radionuklidové diagnostické a terapeutické metody.

Naučí se spolupracovat s pracovníky ostatních klinických oddělení nemocnice.

Požadavky:

Požadavky zápočtu: Podmínkou udělení zápočtu je 100 % účast na klinické praxi. V případě absence je nutné praxi nahradit po domluvě s příslušným pracovištěm. Na základě předloženého deníku odborných praxí, ve kterém bude potvrzena docházka a uvedeno hodnocení praxe studentem, získá student zápočet.

Požadavky zkoušky: Zkouška bude probíhat v Ústavu nukleární medicíny 1. LF UK a VFN v Praze, U Nemocnice 5, 128 00 Praha 2, pod vedením odborně způsobilé osoby, která na zkoušku dohlíží. Student si na začátku zkoušky vylosuje otázku, kterou nejprve teoreticky zodpoví a následně proběhne zkouška praktických dovedností z dané otázky. Známka bude do systému KOS zapsána na základě předloženého deníku odborných praxí s hodnocením zkoušejícího z VFN.

Osnova přednášek:

Neurčena

Osnova cvičení:

Náplň praxe:

Procvičení obsluhy diagnostických přístrojů v nukleární medicíně

Praktické procvičení jednotlivých radionuklidových metod

Cíle studia:

Cíle:

získat základní znalosti v předmětu v rozsahu nezbytném pro výkon povolání v oboru Radiologický asistent.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

Bakos, K. a kol.: Nukleání medicína. Učební text I. LF UK, Praha, 1996.

Míková, V.: Nukleární medicína. Průřez vyšetřovacími metodami v oboru nukleární medicína. Edice CARE. Praha, Galén, 2008. ISBN 978-80-7262.

Mysliveček, J., Hušák, V., Koranda,V.: Nukleární medicína I. UP, Olomouc, 1995.

Dienstbier, Z. a kol.: Diagnostika metodami nukleární medicíny. Avicenum, Praha, 1989.

Urbánek, J., Míková, V.: Nukleární medicína. Gentiana Jilemnice, 2000. ISBN 80-902133-9-1.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 14. 8. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2849306.html