Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Vybrané kapitoly z radiologie (zvláštnosti dětského věku, kontrastní látky, traumatologie)

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBRVKR ZK 2 1P česky
Přednášející:
František Jira (gar.)
Cvičící:
František Jira (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Vyučovaný předmět seznámí posluchače se speciálními kapitolami radiodiagnostiky, které se týkají vyšetřování dětských pacientů. Budou probrány základní faktory, jež odlišují dětskou radiologii od radiologie dospělého věku, speciální projekce specifické pro tuto skupinu klientů a specifika radiační ochrany a režimu na dětských radiologických pracovištích. Dále studenti získají znalosti o kontrastních látkách používaných v radiologii (pozitivní a negativní k. l., ionická a neionická k. l., nefrotopní a hepatotropní k. l.). Probráno bude názvosloví, složení a použití kontrastních látek vzhledem k jednotlivým zobrazovacím modalitám a typu vyšetření. Definujeme, co je alergická (nežádoucí) reakce a jak při ní postupovat. Zvláštní kapitola bude věnována konvenčním radiologickým postupům v traumatologii a traumacentrech.

Požadavky:

100% účast na přednáškách (neúčast pouze z vážných důvodů).

Zápočet: prokázání získaných znalostí písemným testem.

Zkouška: ústní, formou dialogu nad předloženými otázkami.

Osnova přednášek:

1.Anatomická specifika dětských pacientů.

2.Pohybové ústrojí a osový skelet.

3.Dýchací ústrojí a mediastinum.

4.Kardiovaskulární ústrojí.

5.Trávicí ústrojí.

6.Močové ústrojí a retroperitoneum.

7.Centrální nervový systém.

8.Radiační ochrana dětí a doprovodu.

9.Specifika radiologických vyšetření pacientů dětského věku.

10.Přehled kontrastních látek v radiodiagnostice.

11.Složení, premedikace, účinky, nežádoucí reakce.

12.Pozitivní a negativní kontrastní látky.

13.Přehled vyšetření s použitím kontrastních látek.

14.Zvláštnosti radiologických vyšetření polytraumat a v traumacentrech.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

1.Získání znalostí a vědomostí, jež bude student schopen aplikovat v praxi, v rozsahu nezbytném pro výkon profese radiologický asistent.

2.Seznámení studentů se specifickým samostatným úsekem radiologie - dětské radiologie, s jeho problematikou a zvláštnostmi, jimiž se liší od radiologie dospělého věku. Dále se studenti seznámí s kontrastními látkami používanými v radiologii za účelem zvýšení nebo snížení kontrastu výsledného rentgenového obrazu. V neposlední řadě zaměříme pozornost k problematice vyšetřování polytraumat na radiologických odděleních a v traumacentrech.

Studijní materiály:

1.Chudáček, Z. (2000). Radiodiagnostika. Praha: Grada Publishing.

2.Hladík, M., Šnobl, O. (1963). Pediatrická rentgenologie. Praha: SZN.

3.Hořák, J. et al. (2012). Pediatrická radiologie. Praha: nakl. Karolinum.

4.Nekula, J., Chmelová, J. (2005). Vybrané kapitoly z konvenční radiologie. Ostrava: OU ZSF.

5.Radiologická společnost České lékařské společnosti J. E. Purkyně. [online]. Metodický list intravaskulárního podání jódových kontrastních látek. [16. 08. 2013]. Dostupné z: http://www.crs.cz/cs/dokumenty/doporuceni-prehled/metodicky-list-intravaskularniho-podani-jodovych-kontrastnich-latek-jkl.html

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost ÚVN
Jira F.
16:00–16:50
(přednášková par. 1)
Dejvice
ÚVN Praha
St
Čt

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 9. 8. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2849006.html